Webers golvavjämning i Produktionsplanering betong 3.0

Webers golvavjämning i Produktionsplanering betong 3.0

Beräkningsverktyg för betong nu även för golvavjämning

Verktyget Produktionsplanering betong används för att beräkna hållfasthetsutveckling, temperaturer och uttorkning av betong. I den senaste versionen inkluderas även golvavjämning i uttorkningsdelen.

Produktionsplanering betong är ett planeringsverktyg där konstruktörer, projektörer, fuktkonsulter, m.fl.  kan beräkna hållfasthetsutveckling, temperaturer och uttorkning av betong. Verktyget gör det möjlig att simulera gjutningen och bedöma olika faktorers påverkan, t.ex. väderförhållanden, på den verkliga gjutningen. Nu kommer en ny version, 3.0, av verktyget där den främsta nyheten är att det nu även går att utföra fuktberäkningar avseende sammansatta golvkonstruktioner bestående av betong, primer, golvavjämning, lim och matta. 

Fuktberäkning på Webers avjämningsmassa

I beräkningsverktyget finns två av Webers golvavjämningsprodukter inkluderade, weberfloor 130 core och weberfloor 4716 primer. Weber är första leverantör av golvavjämning som inkluderas i verktyget.

- Vi har sedan länge arbetat med fuktfrågor och därför är det naturligt att vi är med i Produktplanering betong när golvavjämning inkluderas, säger Anders Andersberg Marknadsutvecklingschef på Weber och som även doktorerat i fuktfrågor och uttorkning av fukt i golvkonstruktioner.

- Vi arbetar både med att utveckla fuktberäkningsprogram och erbjuder applikationer för fuktmätning av våra avjämningsmassor. Tidigare i år lanserade vi t.ex. fuktsensorn weberfloor moisture control, trådlös fuktmätning för våra golvavjämningsmassor . 

Anders har arbetat tillsammans med ansvarig Produktionsplanering Betong och målsättningen är att addera fler av Webers avjämningsmassor när programmet fortsätter att utvecklas. 

- Vi har sedan länge arbetat med fuktfrågor och därför är det naturligt att vi är med i Produktplanering betong när golvavjämning inkluderas, säger Anders Andersberg Marknadsutvecklingschef på Weber och som även doktorerat i fuktfrågor och uttorkning av fukt i golvkonstruktioner.

Fler nyheter

Våra e-tjänster