Certifikatet för Serporoc förnyas för ytterligare 5 år inom kort

Serporoc

Med anledning av skärpta krav i Boverkets byggregler (BBR) från den 1 juli 2014 rekommenderar Weber enbart fasadsystem som är certifierade enligt Certifieringsregel 021 på lättregelstommar. Inför regelskärpningen valde Weber att certifiera Serporoc-systemet enligt certifieringsregel 021 för att säkerställa att kraven uppfylls.

Det tidigare certifikatet för Serporoc-systemet märkt med SC0238-10 uppdateras från och med 2019-02-22 för ytterligare 5 år. Det innebär förändringar av ingående komponenter i systemet. Vindskyddsskivan Glasroc H Storm ersätts med webertherm 500 vindskyddsskiva och den tidigare vindskyddstejpen webertherm 373 skarvförsegling ersätts med webertherm 510 vindskyddstejp.

Förtydligande Glasroc H Storm tillverkad efter 2019-02-22 godkänns inte i det uppdaterade certifikatet.

Läs mer om webertherm 500 vindskyddsskiva på Gyprocs produktsida.

För fler frågor kontakta gärna oss:
Stefan Kanda, Produktchef fasad Tel: 0708-555 191
Mikael Svensson, Försäljningschef fasad Tel: 0708-550 416

Våra e-tjänster