Putsa utomhus

När det gäller att putsa utomhus, bör du inte ge dig på större arbeten som hela fasader. Däremot kan du mycket väl göra mindre arbeten och lagningar själv. Är du osäker på val av produkt? Fråga din byggmaterialhandlare.

Tips när du ska putsa ute med Webers produkter

Putsa tjockare skikt

Lägg på putsbruket

När du ska applicera putsbruket, gör du ett s.k. putspåslag med murslev eller annat lämpligt redskap.

Dra av putsskiktet

Dra av putsskiktet med en rätskiva eller bräda. Fyll i eventuella ojämnheter med mera bruk och jämna till. När bruket börjat stelna kan du ta bort putsläkten, slå på mer bruk i spåren och jämna till. Träskura hela ytan med rivbräda.

Skydda och eftervattna

För snabb avdunstning kan orsaka sprickor i putsen. Skydda därför öppna ytor mot sol och vind. Eftervattna putsskiktet i minst tre dygn för att säkerställa hållfastheten.

Putsa tunnare skikt

Om underlaget är jämnt och du klarar dig med ett tunnare skikt, gör du ett s.k. tunnputspålägg och jämnar av med bräda, stålskånska eller rivbräde.

Idéer och tips

Gammaldags säckskurad yta

Speciellt i Skåne och på Gotland ser man ofta husfasader där man kan skönja konturer av stenarna under ytan. Börja med att förvattna. Täck fönster och dörrar ordentligt. Använd webermin 215 säckskurningsbruk som du kan beställa hos din byggmaterialhandlare.

Slammad yta

Tunngrunda först med grundningsbruk KC och slamma vått i vått med weberbase 133 putsbruk b hand. För att få ett jämnt resultat, bör du slamma hela ytan utan avbrott. Om det är varmt ute, ska den slammade ytan vattnas då och då. Bästa tiden för slamning är vår och höst.

Stänkputs utomhus

När du stänkputsar får du en speciell, kornig effekt. Börja med att täcka fönster och dörrar noga. Applicera puts med en stänkputsapparat. Kontakta din byggmaterialhandlare som hjälper dig att välja rätt typ av ytputs.

Putsad hussockel

Här använder du weber.base 133 putsbruk b hand. Vill du ha en grövre yta, lägger du på webermin 213 sockelspritputs ovanpå skiktet med weberbase 133 putsbruk b hand. När putsen torkat kan du måla sockeln i den kulör du vill ha. Fråga din byggmaterialhandlare för val av rätt typ av putsfärg ur Webers sortiment.

Gör det själv med putsbruk

Våra e-tjänster