Laga puts

När du ska putsa en tidigare putsad yta är det viktigt att välja rätt produkt. Om du misstänker att underlaget är kalkbruk bör rådfråga din byggmaterialhandlare.

När du ska laga en tidigare putsad yta är det viktigt att välja rätt produkter

Laga putsade ytor

Vid lagningar kan du i de flesta fall använda någon av standardprodukterna weberbase 224 puts- och murbruk C eller weberbase 135 putsbruk C hand.

Laga hörn

Fäst en hörnlist på angränsande sida så att du får en avgränsning och kan göra en snygg avslutning. Det blir lättare att få ytan jämn och plan om listen har samma tjocklek som putsskiktet. Lämpliga produkter är weberbase 135 putsbruk C hand alternativt weberbase 224 puts och murbruk C.

Laga och putsa trappa

Om skadan går ända upp till ett steg, får du lättare en snygg avslutning på lagningen om du använder någon form av avgränsning (som när du lagar hörn). Lämplig produkt är weberbase 133 putsbruk B hand.

Gör det själv med putsbruk