Innan du börjar putsa

De flesta klarar utan problem att putsa inomhus. Med webergypsum naturgips kan du skapa allt från spiskåpor till inredningsdetaljer utifrån dina egna idéer.

När det gäller att putsa utomhus, bör du inte ge dig på större arbeten som hela fasader. Däremot kan du mycket väl göra mindre arbeten och lagningar själv. Är du osäker på val av produkt? Fråga din byggmaterialhandlare.

Verktyg och redskap

Blandning av putsbruk

  • För mindre mängder: när du ska blanda mindre mängder putsbruk behöver du en borrmaskin med visp, en hink och skyffel.
  • För stora mängder: om du ska blanda stora mängder behöver du en tombola, d.v.s. en stor blandare. Till putspåslag behöver du en murslev.

Applicering av putsbruk

  • För tjockare skikt: när du ska putsa tjockare skikt behöver du hyvlad läkt och en rätskiva eller bräda.
  • För tunnare skikt: om du ska lägga på tunnare skikt behöver du en bräda, stålskånska eller rivbräde. Ska du laga hörn eller en trappa, behöver du en hörnlist som avgränsning.

Kontrollera underlaget

Vid all putsning är det viktigt att underlaget är stabilt. I annat fall riskerar man att putsen spricker. För att få en bra vidhäftning, är det viktigt att underlaget är rent och fritt från fett, föroreningar och lösa partiklar.

Välj putsbruk

Valet av putsbruk bestäms av det befintliga underlaget. Är det kalkbruk, cementbruk eller stenmaterial? Och vilken skikttjocklek är det som gäller?  Till de flesta arbeten kan du använda putsbruken weberbase 224 puts- och murbruk c alternativt weberbase 135 putsbruk c hand med skikttjocklek 5–10 mm. Fråga din byggmaterialhandlare om du är osäker.

Blanda putsbruk

Ordningsföljden vid blandningen är viktig.

  1. Häll först lite vatten i blandningskärlet och tillsätt sedan växelvis torrbruk och vatten.
  2. Rör om noggrant i några minuter. Bruket måste användas inom ett par timmar efter blandningen.

Observera:

När bruket börjat styvna kan du inte tillsätta mer vatten för att göra det lösare. Följ anvisningarna på säcken!

Grunda

Vid putsning utomhus ska underlaget grundas med grundningsbruk KC till ett heltäckande skikt som är ca 2–3 mm.

Putsläkt för tjockare skikt

Sätt upp träreglar, s.k. putsläkt, med samma tjocklek som putsskiktet kommer att ha. Läkten ska vara av hyvlat material för att rätbrädan ska kunna glida lätt när du jämnar av putsskiktet.

Läs mer om att putsa i tjockare skikt här.

Gör det själv med putsbruk

Våra e-tjänster