Mura med lecablock

Leca® Block har många goda egenskaper - de är lätta, starka och isolerande. Tack vare att blocken är relativt stora, går det snabbt att mura. Murverket bildar en tung stomme som lagrar både fukt och värme och är dessutom brand- och frostbeständigt.

Mura med lecablock från Weber

Torpargrund

En klassisk torpargrund är byggd direkt på marken. Tänk på att det krävs en riktig grundläggning för att undvika förskjutningar. I tjälfarlig mark måste konstruktionen vila på frostfritt djup (70–120 cm beroende på var i Sverige du bor), i annat fall minst 30 cm.

Gör så här

  1. Spänn murarsnören mellan profilerna (se illustrationen här intill) och loda in murverkets hörn. Markera murlivet.
  2. Sätt profiler i hörnen och förankra dem ordentligt med hjälp av strävor.
  3. Markera första skiftets överkant på profilerna (det s.k. anläggningsskiftet). Höjden är lika med blockets höjd plus liggfog. Liggfogen är vanligen 1 cm och bör inte vara mer än 2 cm tjock. Väg av med hjälp av vattenpass och rätskiva. Ju noggrannare du är här, desto enklare blir det fortsatta arbetet. Spänn murarsnören mellan markeringarna.
  4. Kontrollera att markeringarna är rätt gjorda genom att sätta ut block i hörnen.
  5. Sätt första skiftet Leca® Murblock och justera dem så att de exakt följer murarsnörena i både våg och lod.
  6. Markera övriga skift på profilerna. Varje skift är lika med blockhöjden plus vald tjocklek för liggfogen.
  7. Spänn upp murarsnöret skift för skift efterhand som du murar. Om du spänner murarsnöret några millimeter utanför
  8. murlivet, undviker du att rubba snörets läge under murningsarbetet. Kila t.ex. en spik under snöret vid varje hörn.

Armering

För att stärka och stabilisera murverket, kan det armeras. Armeringen läggs mellan första och andra skiftet samt mellan näst sista och sista skiftet. Normalt armeras mellan var tredje skift samt över och under öppningar. 

Använd Bi-stål till armering. Bi 40 är obehandlat, Bi 40E är epoxibelagt och Bi 37R är rostfritt. Väljer du obehandlad armering, ska den ha ett täckskikt inåt och utåt på minst 50 mm. Vid skarvning ska överlappningen vara minst 50 cm.

I murverk som är 15 cm eller smalare, är det lämpligt att armera med ett Bistål. I bredare murverk, lägger man två Bistål i liggfogen. Vid armering i hörn, klipps den inre tråden av och bockas så att den går runt hörnet.

Vid armering av U- eller sulblock knackas material bort så att ursparningen går runt hörnen. Öppna ursparningar tätas genom att sätta brädor mot blockändarna. Brädorna hålls på plats av lite fyllning medan du gjuter. Därefter tas de bort.

Rörelsefogar och glidskikt

Långa eller höga murar kan behöva avdelas med vertikala rörelsefogar för att förhindra sprickbildning. Glidskikt av grundmurspapp eller plåt placeras under murverket i till exempel källarytterväggar för villor och garage.

Gör det själv med murbruk

Våra e-tjänster