weber färgat murbruk M 1

PR00036779

Färgat Murbruk M 1 (C) är samlingsnamn för en serie pigmenterade torrbruk. Blandas endast med vatten för att få användningsfärdiga färgade murbruk. Finns i alla våra standardkulörer. Anpassat för normalsugande tegel 0.5-2.75 kg/m²

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

  • Infärgas efter önskemål
  • Anpassad för normal sugande sten 05- 275 kg/m²

Färgat Murbruk M 1 (C) används vid murnings- och efterfogningsarbeten då färgad fog önskas. Anpassat för normalsugande tegel 0.5-2.75 kg/m²

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångVid tegelmurning åtgår ca 70 kg per m² ½- stens väggtjocklek.
Vattenbehovca 4 l per 25 kg säck
Utbyte16 l per 25 kg säck
Användningstidca 2 tim vid +20 °C
Börjar härdaca 4 h
BindemedelPortlandcement Alt vitcement beroende på vald kulör
BallastNatursand alt vit ballast, 0-3 mm
TillsatserLuftporbildare Konsistensgivare
GS tillsats vid behov
Tätbrukstillsats vid behov
Vintertillsats vid behov
Hagi tillsats vidbehov (för fogning med Hagi fogspruta)
TryckhållfasthetsklassMurbruksklass M 1 (C)
Tryckhållfasthet 28 dygnmer än 1 mPa
Lufthaltca 19 %
Maskin och utrustningBlandare. Planblandare.
Genomströmningsblandare Obs GS tillsats krävs
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk