Murbruksklasser

Sedan flera år används M-beteckningarna för hållfasthetsklasser på murbruk. De tidigare murbruksklasserna (A-, B-, C- och D-klasserna) kommer att försvinna helt, de nya M-klasserna är samma i hela EU.

Murbruksklasser, hållfasthetsklasser för murbruk

Murbruksklasser - Hållfasthetsklasser

Murbruksklass Tidigare   Användningsområde
M10     A-klass    Används för murning med höghållfasta stenar/murblock i utsatt miljö, oftast under eller i anslutning till mark.
M2,5      B-klass   Används till fasadmurning i de flesta förekommande fall.
M1  C-klass    Används till fasadmurning, oftast där man vill undvika delfogar, kräver mycket bra förutsättningar vad gäller vattenavledning. Används normalt inte i utsatta eller sjönära lägen.
M0,5  D-klass    Används till renovering av äldre bebyggelse där kalk eller hydrauliska kalkbruk sedan tidigare använts.

 

Gör det själv med murbruk

Våra e-tjänster