Innan du börjar mura

När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten. Tar du dig an projekt där det finns speciella krav på täthet, hållfasthet och värmebeständighet, bör du rådfråga din byggmaterialhandlare om val av produkt.

Murning av tegel med Webers murbruk

Gör en ritning

Innan du börjar mura, bör du göra en ritning eller ett arbetsschema. Att mura på ”fri hand” är svårt.

Bästa murarvädret

Uppehåll, vindstilla och mellan +5°C och +25°C. Så lyder en perfekt murarväderprognos. En grundregel är att aldrig mura när det är kallare än +5°C. Mura heller inte i regn eftersom då riskerar att bruket inte torkar som det ska. Undvik också att mura i direkt solsken eller i blåst eftersom bruket kan torka för snabbt (för att skydda murverket, kan du täcka det med plast eller en presenning).

Blanda bruk

För att du ska få ett bra och hållbart resultat, krävs att underlaget är stabilt, jämnt och har en fast ytstruktur. Det ska antingen bestå av betong, murverk, puts, rekommenderat spackel eller rekommenderade skivor.

Mura med förskjutning

Murverket blir starkare om du förskjuter varje lager en halv sten. Ska du mura en rak sträcka, exempelvis en mur, arbetar du lager för lager, från ena änden till den andra. Konstruktionen blir starkare om du förskjuter varje lager en halv sten.

Snåla inte på bruket

Det är viktigt att lägga på rikligt med bruk. Lägg blocket på plats och vrid på det så att bruket fyller ut fogen. För att få murverket i våg och lod, använder du ett murarsnöre. Var särskilt noga med att de första blocken kommer rätt.

Jämna till fogarna

När du murat några lager, jämnar du till fogarna med ett speciellt fogverktyg. Bruksresterna på stenarna eller blocken tar du bort med en rotborste när bruket torkat men inte hunnit stelna. Vill du ha en fog i färg, använder du weber färgat murbruk M2,5.

Gör det själv med murbruk

Våra e-tjänster