Säldammarna, Skansen

På Skansen finns idag tre knubbsälar och fem gråsälar. I september 2011 startade renoveringen och utbyggnaden av den övre säldammen. Dessförinnan renoverades den nedre säldammen där knubbsälarna håller till.

Säldammarnas botten injekterades med Injekt 30 cement för att täta berget under dammen. Ett flertal konstgjorda berg skapades i och runt dammarna för att göra en skärgårdslik miljö för sälarna. För att forma konstbergen användes weber SC Reduce och som lättfyllnad inuti konstbergen användes Leca® Lättklinker. Den 15 augusti 2012 invigdes den nya sälanläggningen av Anja Pärson, Skansens första säl-ambassadör.

Läs mer om Webers sponsring av säldammarna här.

Fakta

Objekt: Säldammarna, Skansen
Renoveringsår: 2011/2012
Entreprenör: Besab
Produkter: Injekt 30 cement, Leca Lättklinker och weber SC Reduce

Våra e-tjänster