Skånska trappan, Skansen

Trappan utanför Skånska gruvan vid Skansen renoverades under 2014. Skånska gruvan, ritad av arkitekten Gustaf Wickman, uppfördes som utställningspaviljong till Stockholmsutställningen 1897 av olika skånska bruk och industrier. 

Objekt: Skånska trappan, Skansen 
Renoveringsår: 2014
Entreprenör: Besab 
Produkter: weber rep 25 reparationsbruk, weber rep 05 Betoheft