weber REP 65 reparationsbruk anläggning

PR00036510

REP 65 är ett byggbart torrbruk baserat på CEM I med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med hög hållfasthet och normalt en bra vidhäftning och beständighet. REP 65 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Svanen (listad) BASTA EPD BVB Accepteras

Underlag

Golv, Vägg

  • CEM I baserat reparationsbruk (PCC)
  • Reparationsklass R4 EN 1504-3
  • EPD-verifierad

REP 65 används vid rekonditionering och reparation av betong där ett reparationsbruk baserat på  CEM I Portlandscement krävs. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50mm. (50mm på begränsade ytor). Vid tjocka utbredda lagningar påförs bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med horisontellt stöd kan REP 65 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. REP 65 är avsett för lagning av mycket högvärdig betong (lägst C32/40) och där hög hållfasthet fordras. Ett 20mm skikt motstår genomkarbonatisering i 50 år.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
Vattenbehov2,6-3,0 L/20 kg
AnvändningstidCa 60 min vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 4-8 tim
BindemedelCEM I Portlandscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N/MH/SR3/LA enligt EN 197-1
FiberförstärktJa (polypropylen)
BallastNatursand 0–2 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa
Tryckhållfasthet 1 dygn>20 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>40 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>45 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>65 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 28 dygn>8 MPa enl. EN 1015-11
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enl. EN 206-1
ReparationsklassR4 enl. EN 1504-3
Resistivitet7500 Ωcm (våtlag)
FrostbeständigMycket god, enl. SS137244 (salt miljö)
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enl. EN 13412
VattentätJa, enl. SS 137214
LufthaltCa 5-8% enl. EN 1015-7
DensitetCa 2100 kg/m3 enl. EN 12190
VCT/VBTCa 0,35
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,457 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200875412 weber REP 65, 20 kg säck

Referenser

Söderströms tunneln Citybanan
Betong / Cement / Vägglagning Reparationsbetong Injektering/förankring

Söderströmstunneln, Citybanan

Söderströmstunneln är en 300 meter lång sänktunnel i betong som grundläggs med stålkärnepålar förankrade i berget under Söderströms sjöbotten.

Weber Sverige
Golvavjämning Reparationsbetong

Järnvägsbron i Ängelholm

Betongbro från tidigt 1900-tal.

Ängelholms vattentorn är målad med betongfärg från Weber
Golvavjämning Ytskydd Reparationsbetong

Ängelholms vattentorn

Ett landmärke som levererar 100 liter vatten i minuten.