Järnvägsbron i Ängelholm

När Västkustbanan öppnade 1885 behövde Ängelholm en förbindelse med sin nya järnvägsstation. Järnvägsbron byggdes som en förlängning av den dåvarande Södra kyrkogata som breddades och en järnbro stod klar samma år som västkustbanans öppnande. 1927 byggdes den nya betongbron, en trevalvsbro som var bredare och fick bättre gångbanor. Brofasaderna krysshamrades för att se ut som granit.  2015 var den gamla bron i behov av ordentligt underhåll och reparation då karbonisering på undersida och kantbalkar orsakat svåra betongskador. Bland annat behandlades rostig armering innan mindre skador lagades. Därefter sprutades och impregnerades hela ytan innan den slutligen fick ett betongsskydd för att skydda mot karbonatisering och inträngning av vatten och salter. I samband med reparationen fick bron även avskilda gångbanor.

Objekt: Järnvägsbron Ängelholm 
Renoveringsår: 2015
Beställare:
Ängelholms kommun
Entreprenör:
BCA Entreprenad
Produkter:
Behandling av rostig armering med weber betoheft anl, små skador lagades med weber rep 65 reparationsbruk anl. Ytan sprutades med 20 mm weber rep 965 tbs-bruk anl. Ytorna impregnerades sedan innan weber rep 990 betongskydd slutligen applicerades.
Yta:
350 kvm sprutades och ytbehandlades