Ängelholms vattentorn

Ängelholms vattentorn ritades 1949 och togs i bruk 1953. Det har blivit ett landmärke med stor betydelse för staden eftersom det berättar en historia om en viktig del av utbyggnaden av Ängelholm under 1900-talet. Tidigare hölls guidade turer i tornet men numera är det stängt för allmänheten. 60 meter över havet och med en 800 kubikmeter stor cistern pumpar vattentornet varje dag ut 10 miljoner liter vatten till Ängelholms invånare.

År 2014 var det dags för en ordentlig renovering, uppfräschning och modernisering av tornet som gradvis försämrats i skick under sina mer än 60 år i tjänst. Under renoveringsarbetet krävdes bland annat lagningar och reparation av karbonatiserad betong som sedan impregnerades och målades.

Fakta

Objekt: Ängelholms vattentorn
Renoveringsår: 2014
Entreprenör: GMM Bygg o sanering
Produkter: weber betoheft anl och weber rep 65 Reparationsbruk anl, weber betongimpregnering. Ytan målades med weber mineralux 8270 betongfärg fin.