Weber sponsrar Skansens sälar

Weber hjälpte Skansens sälar till nytt hem

Webers sponsring av renoveringen av säldammen gav sälarna på Skansen fått en större och förbättrad anläggning. Weber bidrog både med material och expertkunskaper vid renoveringen och som övergripande projektsponsor. Den 15 augusti 2012 invigdes den nya sälanläggningen av Anja Pärson, Skansens första säl-ambassadör.

Renoveringen

I september 2011 startade renoveringen och utbyggnaden av den övre säldammen där gråsälarna nu flyttat in. Dessförinnan renoverades den nedre säldammen där knubbsälarna håller till. I samband med utbyggnaden har publikplatsen byggts om vilket ger bättre utrymme för publiken och mer plats för information.

Skansens sälar

Skansen har sälar för att informera om vikten av att bevara den biologiska mångfalden i havet, att lära barn – och vuxna - om sambanden mellan djur, natur och människa. En annan uppgift är att aktivt bidra till artens fortbestånd. Skansen samarbetar bl.a. med SLU, WWF, Skärgårdsstiftelsen och Naturskyddsföreningen i folkbildande syfte och genom forskningsarbete.

Långt samarbete

Weber samarbetar med Skansen sedan 20 år tillbaka i viktiga frågor som bevarandet av djur- och kulturhus. Företagets expertis inom hållbart byggande och engagemang för miljöfrågor ligger nära många av Skansens nyckelfrågor och samarbetet med Skansen är viktigt för Weber.

I samband med ombyggnaden av säldammarna utökades samarbetet och Weber är utöver materialsponsor, även projektpartner för sälanläggningen. Sedan 2016 är Weber även, genom Saint-Gobain Sweden AB, materialsponsor till Baltic Sea Science Center.

Fakta Skansen

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum, grundat 1891 av Artur Hazelius.  Syftet med Skansen var att visa hur människor bott och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid. Hazelius ville visa byggnader, växter och djur från hela Sverige – från norr till söder.

Läs mer på Skansens webbplats

Våra e-tjänster