Baltic Sea Science Center – för Östersjöns framtid

Skansen Baltic Sea Science Center

Östersjöcenter på Skansen

Bild: Topia Landskapsarkitekter/Kawa

Den 16 november 2016 togs det första spadtaget, genom en symbolisk sprängning, på den plats där Skansen bygger Baltic Sea Science Center. Projektet genomförs i ett nära samarbete med stiftelsen BalticSea2020 som genom en donation har gjort projektet möjligt.

I området ”nedre Solliden” mellan Skansen-Akvariet och galejan med dansbanan och barnens tivoli pågår byggnationen av Baltic Sea Science Center. Anläggningen ska fungera som ett kunskapscentrum för Östersjön med utställningar, akvarier, lektionssalar, laboratorium och utställningsytor. För Skansen innebär projektet ett nära samarbete med Stockholms Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som står för faktaunderlaget. Byggnationen har pågått i drygt ett år och beräknas vara klart för invigning våren 2019.

Hur mår Östersjön och vad kan vi göra?

Baltic Sea Science Center kommer att ha fokus på några övergripande teman som till exempel Under ytan med akvarier som visar fisk- och växtliv i Östersjön och Längs kusten som visar hur människans aktivitet längs stränder och kustnära områden påverkar Östersjön. Baltic Sea Science Center ska ge insikter i Östersjöns unika miljö, tydliggöra den svåra situation som havet befinner sig och vad vi kan göra för att Östersjöns biologiska system inte ska kollapsa utan istället förbättra möjligheterna för ett livskraftigt hav i framtiden. Genom utställningens olika delar återkommer de fyra stora miljöutmaningarna; övergödning, överfiske, miljögifter och utarmad mångfald.

Saint-Gobain Sweden Byggmaterialpartner

Weber har sedan millennieskiftet varit materialsponsor till Skansen. Till byggnationen av Baltic Sea Science Center fungerar Saint-Gobain Sweden AB med varunamnen Weber, Gyproc, Leca och Dalapro som Byggmaterialpartner och sponsrar med hållbara system och produkter ur Saint-Gobains sortiment.

”För Saint-Gobain är miljö, hållbarhet och framtid viktiga ledord”, säger Peter Hamberg, CEO Saint-Gobain Sweden AB och MD Weber. ”Ett projekt som Baltic Sea Science Center som kan upplysa om och skapa förutsättningar för ett mer hållbart levnadssätt som minskar miljöpåverkan på havet och i sin tur ger en förbättrad miljö och livskvalitet för de som lever kring Östersjön, nu och i framtiden, är helt i linje med Saint-Gobains värderingar. Därför känns det både viktigt och självklart att bidra till en sådan satsning”.

Läs mer

Våra e-tjänster