Filmstaden Solna

Serporoc

Fasadsystemet Serporoc - För att det är utsidan som räknas

Webers fasadsystem Serporoc med tjockputs är en unik helhetslösning som fungerar utmärkt på alla konstruktioner. Komplett och rätt. Tufft och tåligt. Tryggt och snyggt. Tyst och smart. Det är därför Serporoc har monterats på cirka 30 miljoner kvadratmeter fasad sedan 1974. Eller, som en certifierad Weber fasadentreprenör uttrycker det: Eliten väljer Serporoc.

Komplett och rätt – för långsiktigt hållbara fasader

Webers Serporoc introducerades 1974 och är Sveriges mest beprövade fasadsystem. 
Serporoc ger en trygg helhetslösning på fuktkänsliga konstruktioner, tack vare ett RISE-verifierat stomskydd som är unikt i byggbranschen. Systemet består av unika fästen, nätarmering i stål, mineralull och mineraliskt tjockputs – allt genomtänkt och testat in i minsta detalj. 

Vid nyproduktion innebär dagens spretiga byggmetoder att det kan vara svårt att få ihop ett komplett system. Det finns fler fasadsystem att välja på – och fler potentiella risker. Genvägar och billigare lösningar kan leda till återkommande renoveringsbehov, sämre energieffektivitet och högre kostnader. 

Tufft och tåligt – med tvåstegstätning och dränering

Webers fasadsystem Serporoc är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad. Systemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller BBRs krav. Det kan även P-märkas om det monteras av en Webercertifierad fasadentreprenör. Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc utmärkt i tuffa miljöer med stora påfrestningar på fasaderna.

Med Serporoc går alla ytskikt som finns historiskt att återskapa. Där finns värdet för oss – vi vill återskapa och samtidigt vara energieffektiva”, säger en fasadentreprenör som arbetar med renovering av fastigheter

Tryggt och snyggt – för gammalt och nytt

Webers fasadsystem Serporoc möter högt ställda krav på både funktion och estetik. Du får en motståndskraftig fasad med putsens unika känsla och egenskaper. Systemet är anpassat för både nyproduktion och renovering och kan monteras på alla fasadkonstruktioner.  

Serporoc erbjuder många valmöjligheter när det gäller färg och struktur för att skapa unik karaktär och visuell effekt.

Kombinera gärna med weber design bricks för en estetiskt vacker byggnad som även bidrar till en energieffektiv och robust fasad.

Tyst och smart – energieffektivt och obrännbart

Webers fasadsystem Serporoc har många fördelar. Förutom att det är tåligt, tryggt och snyggt – så är det energismart, ljudreducerande och brandsäkert.

Weber har många års erfarenhet av långsiktigt hållbara putsade fasader som är anpassade efter vårt nordiska klimat och ger stora energibesparingar. Ett hus byggt av sunda material av hög kvalitet som ger låg energianvändning och ett bra inomhusklimat är attraktivt både för fastighetsägare och boende.

Om enbart Serporoc används, det vill säga bara mineralullsisolering, klassas hela systemet som obrännbart och då krävs inget brandgodkännande för att uppfylla kraven enligt BBR. Om du vill kombinera Serporoc med andra system har vi ett brandgodkännande tillsammans med PIR från IKO.

Serporoc hängs upp med stålfästen, vars utformning innebär en väldigt bra fjädereffekt. Det, tillsammans med 40 kg puts per kvadratmeter, ger en otroligt bra ljudkomfort. Kombinera med weber design bricks och den blir ännu bättre!

Behöver du hjälp med att räkna ut hur mycket energi du kan spara när du renoverar med Serporoc? Eller vill du diskutera någon annan utmaning som har med din fasad att göra? Vi delar gärna med oss av vår kunskap!

 1. Är Serporoc ett enstegstätat fasadsystem?

Nej, Serporoc är ett tvåstegstätat dränerat system och uppfyller samtliga krav i BBR.

 1. Kan Serporoc klassas som en riskkonstruktion?

Nej, vår bedömning är att Serporoc är det mest beprövade fasadsystemet som finns på marknaden idag, och kan därmed inte klassas som en riskkonstruktion.

 1. Vilka konstruktioner kan jag montera Serporoc på?

Serporoc kan monteras på samtliga fasadkonstruktioner vi känner till på den svenska marknaden.

 1. Hur lång livslängd kan jag förvänta mig av en Serporocfasad?

Om fasaden är utförd på ett korrekt sätt samt översyn görs med jämna mellanrum för att detektera exempelvis mekaniska skador, så är en rimlig livslängd 50–100 år beroende på utsatthet.

 1. Hur tjock isolering kan användas på regelstomme?

Minsta isolertjocklek är 50 mm för att undvika risk för kondens i stommen, max tjocklek är 100 mm.

 1. Hur tjock isolering kan användas på tunga stommar?

I renovering kan upp till 300 mm isolering användas. I nyproduktion med prefabricerade betongelement kan upp till 350 mm isolering användas i kombinationer med exempelvis PIR – dock används alltid minst 30 mm mineralull som putsbärare.

 1. Finns det ett brandgodkännande för Serporoc?

Om enbart Serporoc (endast mineralull) används, klassas hela systemet som obrännbart och därmed krävs inget brandgodkännande för att uppfylla kraven från BBR. Om man vill kombinera systemet med andra isoleringar har vi ett brandgodkännande tillsammans med PIR från IKO.

 1. Tar mitt hus skada om det är sprickor i putsen?

Om det är mindre sprickor i putsskiktet har det enbart en estetisk påverkan. Det medför inte någon påverkan eller skada på stommen.

 1. Finns det risk att min fasad rasar ner när livslängden är uppnådd så som gamla tegelskalmurar riskerar att göra?

Nej. Vi på Weber har valt att inte förlita oss på plastfästen eller fästen som kan rosta sönder, utan hänger hela putsskiktet med rostfria fästen in till stommen.

 1.  Kan jag få vilken putsad struktur som helst när jag använder Serporoc?

Ja, Serporoc kan användas med alla våra ytstrukturer, från slät yta upp till 8 mm spritputs.

 1.  Kan jag använda Serporoc på höga hus?

Ja, Serporoc kan användas på alla höjder, dock rekommenderas enbart rivputs som ytskikt på höjder över 30 meter.

 1.  Är Serporoc en miljövänlig fasad?

Ja, samtliga komponenter i systemet är godkända enligt bland annat Basta och Svanen. Vi har även EPD:er (miljövarudeklarationer) på systemet och komponenterna som ingår.

 1.  Många putsade fasader har mycket biologisk påväxt, är det en stor risk med Serporoc?

Nej, Serporoc är uppbyggd av mineraliska putsskikt vilket förhindrar förekomsten av fritt vatten på ytan. Detta gör att alger inte får fäste utan att biocider behöver användas. I och med detta består effekten under hela livslängden och är inget som avtar över tid.

 1.  Blir det inte en stor köldbrygga i och med upphängning i stålfästen?

Nej, eftersom systemet endast använder dragkraften i stålet kan fästena begränsas till ett par kvadratmillimeter vilket i princip inte ger någon köldbrygga alls. Köldbryggorna av fästena är redan kompenserade för i isoleringens lambdavärde.

 1.  Får jag några fördelar gällande ljudreduktion med ett Serporocsystem?

Ja, i och med fästets utformning får man en väldigt bra fjädereffekt. Det i kombination med 40 kg puts/kvadratmeter ger en otroligt bra ljudkomfort. Om man kombinerar med weber design bricks får man ytterligare 40 kg, vilket gör fasaden ännu bättre.

 1.  Måste jag använda en certifierad entreprenör vid montering av Serporoc?

Nej, det är inget krav, men för att säkerställa att man får ett bra resultat rekommenderar vi alltid att du använder dig av en CWF-entreprenör (det vill säga en certifierad Weber-entreprenör).

 1.  Hur hittar jag en bra entreprenör?

www.se.weber/cwf hittar du en komplett lista över de entreprenörer som är utbildade av Weber.

 1.  Kan jag måla min Serporocfasad med vilken färg som helst?

Nej, vissa färger kan göra mer skada än nytta. För mer information kontakta gärna Weberansluten återförsäljare.

 1.  Behöver jag ha några tätningar om jag har en tung stomme så som murverk eller betong?

Betong och murverk är inte fuktkänsliga material i sig, men för att inte få skador längre in i huset rekommenderar alltid Weber tätning under fönster i kombination med dränerat fästbleck. Även balkonger, socklar med mera bör fuktprojekteras.

Fasad med 2 Weber kulörer

Fasadkulörer

Weber har i sin färgpalett 99 standardkulörer vilket gör möjligheterna att variera kulör och struktur nästan oändliga.

Fasadkollektion 33-serien 
Struktur mineraliska putser
Kulörväljare Weber Fasad

 

Webers arkitekt- och konstruktörssupport

Teknisk rådgivning

Sitter du med projekteringen av ett projekt eller behöver du teknisk rådgivning i konstruktionsfrågor, hör av dig till oss! Du får snabb och säker hjälp av våra experter med tekniska frågor inom Webers områden fasad.

Arkitekt-/konstruktörssupport

Certifierad Weber Fasadentreprenör, CWF

Hitta fasadentreprenör

Weber har utbildat och certifierat fasadentreprenörer i våra fasadsystem, vi kallar dem kort och gott Certifierade Weber Fasadentreprenörer, CWF. Här är listan.

Hitta en CWF nära dig
 

Brf Päronet i Malmö har Serporoc fasad
Referensobjekt där man valt Serporoc

Brf Päronet 2, Malmö

Seniorboende i Bunkeflostrand med Serporoc Fasadsystem.

Fler referensobjekt

Weber SE
Referensobjekt där man valt Serporoc

Brf Utsikten, Borås

Det nya flerfamiljshuset i brf Utsikten i Borås är det första objektet att få verifierade fasader med Serporoc – Webers P-märkta system för puts på isolering.

Fler referensobjekt

Weber SE
Referensobjekt där man valt Serporoc

Ronald McDonald Hus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Skandinaviens största specialistsjukhus och tar emot patienter från hela landet.

Fler referensobjekt