Serporoc fasadsystem: 50 år av energieffektiva och hållbara fasader

Serporoc fasadsystem: 50 år av energieffektiva och hållbara fasader

Fasadsystemet Serporoc var ett svar på energikrisens behov av energibesparingar under tidiga 70-talet. I år firar vi att det är 50 år sedan den första Serporoc-fasaden monterades!  

1974 rådde energikris i Sverige och hösten 1974 tillkallades Energisparkommittén som fick i uppgift att genomföra en stor kampanj med syftet att hushåll, näringsliv och andra organisationer skulle uppnå en bättre hushållning med energiresurserna. Genom kampanjen skickades bland annat en elsparfolder ut som innehöll tips på hur hushållen kunde dra ner på sin elkonsumtion. 1974 monterades också fasadsystemet Serporoc, anpassat efter vårt nordiska klimat med möjlighet att göra stora energibesparingar, för första gången på en fasad i Sundbyberg i Stockholm. 

Sveriges mest beprövade fasadsystem

Efter ytterligare några års utvecklingsarbete lanserades Serporoc mer brett. Nu är Serporoc Sveriges mest beprövade fasadsystem och har monterats på över 20 miljoner kvadratmeter fasad. När man besöker bostadsområden som Sundbyberg, Liljeholmskajen och Hammarby Sjöstad i Stockholm eller Eriksberg i Göteborg kan man finna många flerbostadshus med en Serporoc-fasad. Flera av de byggnader som på mitten av 70-talet försågs med Serporoc har än idag kvar samma fasad intakt. 

”En Serporoc-fasad som är monterad på ett korrekt sätt och som ges översyn med jämna mellanrum, visar vår erfarenhet, ger en möjlig livslängd på 50–100 år beroende på fasadens utsatthet”, säger Christian Carlsvärd, Produktchef Fasad. ”Vill man veta hur mycket energi man kan spara när man renoverar sin fasad med Serporoc, är vi behjälpliga med beräkningar.”

Grattis Serporoc 50 år!

Webers fasadsystem Serporoc är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad. Systemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller BBR:s krav. Det kan även P-märkas om det monteras av en Webercertifierad fasadentreprenör. 

Serporoc är anpassat för både nyproduktion och renovering och kan monteras på alla fasadkonstruktioner. Det erbjuder många valmöjligheter när det gäller färg och struktur för att skapa unik karaktär och visuell effekt. Med weber design bricks ger kombinationen puts och tegel en estetiskt vacker byggnad som även bidrar till en energieffektiv och robust fasad.

Läs mer om Serporoc

Fler produktnyheter

Våra e-tjänster