weber prepakt injekt – traditionell gjutmetod med nya framtidsutsikter

Injekteringsgjutning är en traditionell gjutmetod som nu ligger extra bra i tiden då metoder och material med minskat klimatavtryck krävs, utan att göra avkall på teknisk prestanda och livslängd.

Prepakt

 Platta på mark gjuten med prepaktmetod genom gravitation.
 

Vid injekteringsgjutning kan en större del av gjutarbetet förberedas innan själva gjutningen startas. Detta då betongens ballast appliceras i formarna tillsammans med armering och annan utrustning som avses gjutas in,  innan cementpastan tillsätts, en så kallad prepakt gjutning. På detta sätt kan installationer, höjder och genomföringar kontrolleras innan ballasten binds ihop av injekteringsbetongen "weber prepakt injekt".  

Injekteringsbetongen fraktas i torrt tillstånd till arbetsplatsen och tillreds på plats när gjutningen kan starta. 

Varför vi ser metoden som en gjutmetod för framtiden är att tröskeln för att använda alternativ ballast blir lägre. Med alternativ ballast syftar vi på lokal ballast från närmsta bergtäkt, återvunna siktade rivningsmassor eller återvunnen krossad betong som uppfyller kraven för den nya konstruktionen.

Prepakt gjutningar kan gå till på flera olika sätt beroende på vilken typ av objekt det är som ska gjutas.

Injektering via gravitation

Injektering via gravitation

Det mest grundläggande metoden vid Prepakt gjutning är att låta gravitationen dra ner injekteringsbetongen i ballastbädden. Denna lösning lämpar sig för plattor på mark och fundament där gjuthöjden inte överstiger 1 meter. 
Lämplig ballastfraktion är från 16 mm och uppåt.

Injektering med rör

Injektering med rör

För mer komplexa gjutningar med avseende på formens geometri eller omkringliggande miljö (exempelvis undervattensgjutningar) kan injekteringsrör användas i formen där då injekteringsbetongen pumpas in och succesivt fyller hela formens geometri från botten och uppåt. Rören går ner till ett bestämt djup i ballastbädden och dras upp en efter en vartefter gjutningen fortskrider.

Injektering genom ventiler

Höga smala vägg-formar eller formar ovanför huvudet (exempelvis tunneltak) injekteras lämpligtvis genom ventiler i sidan på på formen med ett bestämt CC mått. Kringliggande ventiler kan då även bekräfta utfyllnaden under gjutning då de i öppet läge kommer börja läcka vartefter injekteringsbetongen nått dess område. 

Tekniska fördelar med injekteringsgjuten betong är att man erhåller mindre krympning i betongmatrisen, mindre värmeutveckling i tjocka konstruktioner vilket tillsammans leder till en minskad risk för sprickbildning.

Miljömässiga fördelar är att man använder en mindre mängd cementpasta och mer grov ballast i den färdiga betongmatrisen, utan att prestandan på slutprodukten påverkas negativt. 

Hanteringsmässiga fördelar är att injekteringsbetongen blandas på arbetsplatsen med maskinutrustning vald efter gjutningens storlek. Från att blanda i hink med vispförsedd borrmaskin till att använda pumptrailer och bulkbilsleveranser.

Att tänka på vid gjutning med injekteringsbetong:

  • Injekteringsbetongen är en mycket lättflytande produkt i sitt färska tillstånd. Formarna måste vara täta för läckage. Lämpligtvis används en geotextil som tätskikt i formen alternativt kan skarvar tejpas/skumtätas innan formen fylls med ballast.
  • Ballastens kvalité spelar stor roll på slutproduktens prestanda, vid användning av återvunnen betong eller annan alternativ ballast bör ballastens prestanda först fastställas.
Småbåtshamn gjöts med ny Weber-produkt
Nyhet

Unik lösning vid gjutning av småbåtshamn till Telegrafberget

Längs en 100 meter lång kajsträcka i Nacka har småbåtshamn gjutits med injekteringsbetong för att förhindra att strandkanten nöts bort med tiden.

Prepakt
Nyhet

Weber lanserar ny betongprodukt för injekteringsgjutning

Weber lanserar en ny betongprodukt, weber prepakt injekt. Produkten är speciellt utvecklad för injekteringsgjutning, en beprövad metod som möter dagens höga krav på miljö, arbetsmiljö och ...

Småbåtshamn gjöts med ny Weber-produkt
Betong / Cement / Vägglagning

Småbåtshamn, Telegrafberget Nacka

Weber utvecklade ny produkt för gjutning av småbåtshamn.

Senaste nyheterna