Unik lösning vid gjutning av småbåtshamn till Telegrafberget

När Telegrafberget står klart ska där finnas omkring 350 bostäder, ett antal kommersiella lokaler och en småbåtshamn som möjliggör båtplats för de boende. Det är HSB, som numera äger marken, som utvecklar ett helt nytt bostadsområde.

De gamla roströda cisternerna som blivit något av ett landmärke för Telegrafberget i Nacka, och påminde om tiden då området var en viktig oljedepå, försvann 2016 då de monterades ner. Namnet Telegrafberget härstammar dock från ännu längre tillbaka och den optiska telegrafen Kummelnässtationen som var en del av det kommunikationsnät som sträckte sig längs Östersjökusten och hela vägen till Finland under tidigt 1800-tal. HSB förvärvade marken 2015 och samma år antogs en ny detaljplan för området. I den första etappen bostäder pågår inflyttning sedan vintern 2019 och under de kommande åren kommer ytterligare bostäder att byggas. Området kommer även att få en egen småbåtshamn.

Speciallösning för att hålla hamnen på plats

BESAB hade uppdraget, av S46 Mark och väg som i sin tur hade uppdraget av HSB, att göra de gjutningsarbeten som ska hålla båthamnen på plats. Det innebar en injekteringsgjutning under vatten för att skapa erosionsskydd som förhindrar strandkanten att nötas bort med tiden. Kajsträckan som skulle gjutas är 100 meter lång och skulle kräva en injekteringsprodukt som lätt kunde omsluta och binda samman ballastmaterialet, som låg under vatten.

”Jag letade efter en produkt med rätt förhållande mellan sand och cement och som kunde klara förutsättningarna”, berättar Lars-Olof Larsson Platschef på BESAB. 

Gjutningsmetoden som var föreskriven är en gammal metod men unik och ovanlig i Sverige och krävde ett material som inte fanns på marknaden. Projektet behövde därför en speciallösning där Weber kopplades in som partner för att utveckla en produkt för det specifika uppdraget. Tillsammans gjorde BESAB och Weber de testgjutningar och justeringar som krävdes för att hitta rätt. Det resulterade i produkten weber prepakt injekt .

Helhetslösning

De 200 ton material som beräknades till injekteringsarbetet hade heller inte varit möjliga att blanda till i en vanlig injekteringspump, särskilt inte i vintervädret som rådde vid tillfället, och där blev Webers maskinlösning en viktig faktor. Det gjorde det möjligt att göra jobbet på en vecka. 

”En nyckelfaktor var våra maskinlösningar”, säger Martin Carlsson, Produktchef Betong. Utan vår pumprigg hade det inte gått att pumpa de mängderna”. 

Lars-Olof instämmer: ”Vi körde mellan 35 och 50 ton per dag och det ställde stora krav på logistiken då sista biten på vägen ner inte lämpade sig för lastbil med släp. Det var väldigt viktigt att vi inte fick några stopp. Normalt så brukar man använda en injekteringsplattform till sådana här projekt, men de är anpassade i första hand för tryck och inte volym, vi behövde det omvända, så ekonomiskt var Webers produkt och maskin ett tilltalande alternativ.”

Liknande projekt har gjorts tidigare men inte på ett lika smidigt sätt som vid Telegrafberget och Lars-Olof ser att det riktas nyfikna blickar mot projektet. Även om det var en utmaning så kände han sig trygg med lösningen utifrån de tester man gjort innan. 

”Det här var ett utmanande projekt”, säger han. ”Det hade inte gått utan Webers hjälp, det har varit ett stort engagemang från dem som leverantör som var tillgänglig för support och hade personal på plats som skötte maskinen”. 

Under nästa år kommer Weber att släppa injekterings-produkten brett till marknaden för projekt med liknande utmaningar. 

”En nyckelfaktor var våra maskinlösningar”, säger Martin Carlsson, Produktchef Betong. Utan vår pumprigg hade det inte gått att pumpa de mängderna”. 

Småbåtshamn gjöts med ny Weber-produkt
Läs mer

Småbåtshamn, Telegrafberget Nacka

Weber utvecklade ny produkt för gjutning av småbåtshamn.

Fler nyheter

Våra e-tjänster