Kakel i torra miljöer inomhus

När keramiska plattor ska sättas i torra utrymmen, som t.ex. hallgolvet, över köksbänken eller golvet i bilhallen, styrs man inte av samma strikta regelverk som för våtutrymmen. Skillnaden är att det inte behövs något tätskikt bakom plattorna i torra utrymmen. Som normalt händig gör-det-självare klarar du av att sätta ditt kakel eller klinker själv. Var noga med underarbetet bara!

Keramiska plattor i torr miljö behöver inget tätskikt under

Plattsättning i torra utrymmen

I broschyren Keramik i torra utrymmen finns alla förutsättningar för lyckad plattsättning i just torra miljöer. Detta oavsett om jobbet ska göras ovanpå golvvärme, på ett träbjälklag, i en bilhall eller bara ovan köksbänken.

Nedanför hittar du rekommendationer för flera av de lite mer speciella förutsättningar som kan gälla i torra miljöer.

Plattsättning på träbjälklag

För plattsättning på träbjälklag, något som förekommer i privat miljö, måste en uppstyvning av golvet göras innan plattsättning.   

På vägg finns idag ett antal olika skivor som är godkända som underlag till keramik. Innan plattsättning sker på dessa bör man säkerställa att de är monterade efter leverantörens anvisningar. Vid felaktigt monterade skivor finns risken att rörelser uppstår som leder till plattsläpp.

Plattsättning på tunga konstruktioner

Vid plattsättning på tunga konstruktioner av betong måste alltid betongens ålder (tiden som den härdat) tas hänsyn till. Våra fix är anpassade till den krympning som kan uppstå i betong efter att den härdat i gott klimat 1, 2 eller 6 månader.

Golvvärme - uppstyvade träbjälklag

Materialval är särskilt viktigt vid plattsättning ovan golvvärme eller på uppstyvade träbjälklag. På tungt belastade ytor, offentliga ytor eller ytor som utsätts för rullande trafik måste hållfastheten i underlaget också tas i beaktning.  

För rätt val av produkter till aktuell konstruktion och rekommendationer för utförande se arbetsanvisningen för plattsättning i torr miljö nedan.

Plattsättning på befintlig keramik

Plattsättning ovanpå befintlig keramik är något som ibland efterfrågas. Detta är i många fall möjligt, men bör endast göras i torra utrymmen på vägg. Läs mer i arbetsanvisningen Keramik på keramik.

Stegljudsisolering

I samband med plattläggning i bostadsmiljö kan det även vara aktuellt med stegljudsisolering då keramiken i sig inte medför någon egen ljuddämpning. I anvisningen finner du instruktion för såväl uppbyggnad av stegljudsisoleringen samt för plattsättningen.