Webers rekommendation för plattsättning i våtrum i källare med tillskjutande fukt

Rekommendation för plattsättning badrum

Tillskjutande fukt förekommer ofta i källare. Ska du bygga ett badrum i källare behöver du därför ta hänsyn till detta. Weber har tagit fram rekommendationer för uppbyggnad av tätskikt på olika konstruktioner i källare.

Det finns en mängd faktorer som kan påverka mängden tillskjutande fukt, t.ex. bristfällig dränering, miljön omkring och placering av huset. Moderna byggnader är oftast konstruerade för att avvisa vatten, vilket minskar fuktproblematik. I äldre hus, däremot, ligger väggarna ofta i direkt markanslutning och har en betongplatta som saknar isolering. Till dessa ytor är det viktigt att använda ett tätskiktssystem som är ventilerat så att vattenånga som kan tränga igenom. Källare utgör ett undantag ifrån branschreglerna och anses vara en riskkonstruktion.  

Rekommendationer för olika konstruktioner

Weber har tagit fram rekommendationer för att sätta tätskikt och kakla ett badrum/spa i källare i med tillskjutande fukt. Om du ska sätta tätskikt och kakla ett badrum i källarutrymme som är dränerat och isolerat hänvisar vi till vår vanliga monteringsanvisning för våtrum.

”Med dessa rekommendationer vill vi bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för att bygga badrum i källare där tillskjutande fukt kan vara en utmaning, säger Ulrika Svensson, Produktchef Plattsättning & Tätskikt, Weber.   

Fler produktnyheter

Våra e-tjänster