Våtrum i källare med tillskjutande fukt? Bygg fuktsäkert med tätskikt

Våtrum i källare

I källare förekommer ofta tillskjutande fukt. Det finns en mängd faktorer som kan påverka mängden tillskjutande fukt t.ex. bristfällig dränering, miljön omkring och placering av huset. Källare utgör ett undantag ifrån branschreglerna och anses vara en riskkonstruktion.  

Weber har tagit fram rekommendationer för att sätta tätskikt och kakla ett badrum/spa i källare i med tillskjutande fukt. Här berättar vi hur du ska gå till väga när det gäller uppbyggnad av tätskikt på betong-/lättbetongvägg.

I källarutrymme som är dränerat och isolerat hänvisar vi till vår vanliga monteringsanvisning för våtrum.

Uppbyggnad av tätskikt på betong-/lättbetongvägg

Innan du börjar så var noggrann med att underlaget är torrt, rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar.  

Börja med att prima väggen med weberfloor 4716 innan applicering av vägglagningsbruket weber wall plaster rapid. När vägglagningsbruket har torkat, applicerar du återigen primer weberfloor 4716 innan applicering av webertec superflex D2. webertec superflex D2 ska appliceras cirka 1 meter utanför dusch/badkarsplats. Notera att webertec superflex D2 ska appliceras i två skikt. Sedan monterar du fast tätremsan, rörmanschetter etc. med superflex D2.  

Nu är det dags för plattsättning. Applicera någon av Webers godkända fästmassor över ytan och montera plattorna. Sedan fogas ytan med någon av Webers fogmassor. Vilken fogmassa du ska välja beror på valet av keramik. I vinklar använder du mjukfog t.ex. weber neutral silicone.

För blandningsförhållanden och övrig information hänvisar vi till enskilds produkts produktdatablad.  

  • VÄGG: Betong/lättbetong
  • PRIMER: weberfloor 4716
  • SPACKELMASSA: wall plaster rapid
  • TÄTSKIKT: webertec superflex D2  
  • TÄTREMSA: webertec tätremsa och tillbehör
  • FÄSTMASSA: weber godkänd fästmassa t.ex. weber rex fix
  • KERAMISKA PLATTOR
  • FOGMASSA: weber classic- eller rapid grout  
  • MJUKFOG: neutral - eller special silicone 

Nyheter

Våra e-tjänster