weberfloor 318 snabbslipsats grov DR- traditionellt golvbruk i modern tappning

weberfloor 318 snabbslipsatsgrov är nu dammreducerad

Weber lanserar en dammreducerad version av produkten weberfloor 318 snabbslipsats grov, ett golvbruk som funnits i sortimentet sedan 2001. Produkten används i bostäder, kontor, offentliga inomhusmiljöer och våtrum där den är särskilt lämplig till fallbyggnad. 

”Produkten används främst på mindre ytor där mycket av arbetet sker manuellt och vi vill förstås bidra till en sundare arbetsmiljö för användarna”, säger Anders Anderberg, Produktchef Golv. ”Med weberfloor 318 snabbslipsats grov DR i 20 kg säck får vi en bättre arbetsmiljö, både sett till luft och ergonomi”. 

weberfloor 318 DR är självtorkande, ger en tidig ythållfasthet och därmed möjlighet till tidig ytbeläggning. Produkten har en hållbarhet på 9 månader vilket är längre än för de vanliga avjämningsmassorna. 

Våra e-tjänster