weberfloor 318 snabbslipsats grov DR

floor-318-dr.png

weberfloor 318 snabbslipsats grov DR är ett snabbhårdnande, självtorkande och dammreducerat golvbruk som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor. Ytan har behov av att primas och finspacklas före mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement och kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är slagg- och kaseinfri samt fuktskadestabil.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 2,0 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 10 kg/m²
10 mm = 20 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek20-150 mm
Minsta skikttjocklek20 mm
Maximal skikttjocklek150 mm
VattenbehovCa 1,6 liter per 20 kg säck
Användningstid30-40 min
Härdningstid innan beläggning1-2 dygn
Härdningstid innan gångbelastning1-3 tim
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF4 enligt EN 13892-2
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedel 6,5 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m
BrandklassA2fl -s1
Rekommenderad vattenhalt8 %
pH för härdat materialCa. 11
Lagring9 månader i torra utrymen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck