Stockholmshusen- ett nytt sätt att effektivisera byggprocessen

NCC kv Ledinge Stockholmshusen

Illustration: NCC kv. Ledinge

NCC bygger hyreshus med Serporoc-fasad

Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med god arkitektur och höga krav på hållbarhet.

Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals hyresrätter och det sker i ett nära samarbete mellan Stockholms stads tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och de fyra olika byggföretag som ska bygga husen. Aktörerna arbetar gemensamt med hela processen från start till mål, allt från markanvisning, till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation. Det gör processen smidigare vilket effektiviserar byggprocessen och kortar byggtiden. 

Stockholmshusen är hus som kan varieras utifrån ett grundkoncept och som passar att byggas på platt eller lätt kuperad mark. Genom ett seriellt byggande skapas återupprepningseffekter som över tiden minskar kostnader i både planering och byggfas.

När tusentals lägenheter ska byggas krävs stora inköp vilket ger stordriftsfördelar. Detta tillsammans med en modern industrialiserad byggteknik gör att produktionskostnaden kan pressas ytterligare. Stockholmshusen byggs efter de höga krav som ställs på nyproducerade hus. De är energieffektiva, tillgängliga och välplanerade. 

Läs mer om Stockholmshusen här: https://vaxer.stockholm/tema/stockholmshusen

Prefab-stommar med Weber vindskivesystem

NCC är ett av byggföretagen som bygger Stockholmshusen och i Spånga, Kvarteret Ledinge, uppförs just nu fyra hyreshus. Lättregelstommarna kommer från Storsjöhus, som utbildats i att montera Webers vindskivesystem i fabrik.

Weber Certifierad Fasadentreprenör (CWF) SEHED kommer att utföra putsarbetena med Serporoc fasadsystem samt ansvara för att projektet uppfyller kraven för P-märkning vilket kommer att kontrolleras av RISE. 

Våra e-tjänster