CWF, Certifierad Weber Fasadentreprenör

Eliten av fasadentreprenörer i Sverige

CWF - Certifierade Weber Fasadentreprenörer är viktiga samarbetspartners för att säkerställa ett högkvalitativt och professionellt arbetsutförande. CWF har genomgått en speciell utbildning i vår regi. Alla arbeten utförs enligt Webers kvalitetssäkringsprogram.

CWF-P är Certiferade Weber Fasadentreprenörer som har en kompletterande utbildning i Webers fasadsystem på lättregelstomme. För att fasaden ska kunna certifieras eller P-märkas måste arbetet utförts av en CWF-P.  

Våra e-tjänster