Replik på artiklar om ”ny byggmetod”

Under de senaste dagarna har slutsatserna från en artikel som ursprungligen publicerades i Ny Teknik 12/9 2019 under rubriken ”Ny byggmetod ger risk för mögel”, publicerats på flera platser. Webers fasadsystem Serporocsystem kan felaktigt sammankopplas med resultaten av den undersökning som ligger till grund för artikeln, varför man som läsare kan få uppfattningen att det finns risker eller brister i Webers Serporocsystem. 

Artiklen hänvisar till en ”Ny byggmetod” men slutsatserna i artikeln baseras på flera simuleringar med material som Weber inte använder och som på intet vis kan jämföras med Webers Serporocsystem. 

Webers Serporocsystem har funnits på marknaden sedan slutet av 1970-talet och är utvecklat för att klara det nordiska klimatet. Det är sedan 2013-10-28 även verifierat och kvalitetssäkrat genom omfattande beräkningar och provningar i enlighet med certifieringsregel 021 av RISE (Research Institutes of Sweden). Certifieringen intygar att systemet uppfyller de skärpta krav som Boverket ställer på fasadbeklädnader sedan 1 juli 2015. 

Vi hänvisar till nedan/bifogat utfärdat certifikat av RISE ”Serporoc och Serporoc MK2, tvåstegstätad dränderad putsfasad”, certifikatsnummer SC 0238-10.

Kontakt

Om du har ytterligare frågor eller det kvarstår tveksamheter kontakta gärna:

Stefan Kanda, Produktchef Fasad Weber
Telefon: 08-625 61 35 
E-post: stefan.kanda@weber.se 
 

Läs mer om Webers certifierade fasadsystem

P-märkt Serporoc från Weber
Fasad / Puts- och murbruk

Att certifiera fasader

P-märkta putsfasadsystem ger starkt skydd mot fukt. Weber har nu fyra certifierade putssystem som är verifierade av RISE.