Produktdatablad på engelska för våra betongprodukter

Arbetare

Nu finns engelska produktdatablad tillgängliga för alla de betongprodukter som finns på vår hemsida. De finns tillsammans med övriga dokument som rör produkten.

”Idag kan en konstruktion som ska uppföras i Sverige ritas av en konstruktör var som helst i världen, säger Edvin Friedrich produktspecialist betong, ”där finns det ett behov av produktdatablad på ett tillgängligt språk”. I de fall produkten ska gå på export eller där användaren har annat modersmål än svenska finns det också behov för att underlätta och undvika missförstånd”.

Webers betongprodukter är först ut med engelska produktdatablad men på sikt kommer det även att bli aktuellt för övriga produktområden.

Fler produktnyheter

Våra e-tjänster