Ovanlig injekteringsgjutning given lösning vid modernisering av reningsverket i Sickla

Att arbeta med omfattande gjutning medan en anslutande anläggning är i drift innebär en komplex miljö och flera logistiska utmaningar, likaså ställs krav på effektiva metoder. Vid moderniseringen av reningsverket i Sickla användes Webers lösning för injekteringsgjutning.

Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk strax söder om centrala Stockholm byggs ut och genomgår en omfattande modernisering. Berget ska rymma en större anläggning för grovrening och sandfång och ett nytt reningssteg i form av försedimentering. Efter dessa reningssteg skickas vattnet vidare till Henriksdals reningsverk för de kvarstående reningsprocesserna. Anläggningen täcker en mycket stor yta och hela 530 000 m³ berg sprängs ut runt ett befintligt reningsverk under Hammarbybacken, men det är inte det enda som är speciellt i Sicklaprojektet. 

– Sedan ska luckor gjutas igen. Vi behöver ta hänsyn till utmaningar som farliga miljöer, trång och komplex logistik och på det en tight tidsplan, berättar Per Hansback, projektledare Stockholm Vatten och Avfall.

Unik metod för gjutning

För projektet hade SVOA föreskrivit injekteringsgjutning, en unik och effektiv metod vid gjutning av grova konstruktioner där värmeutveckling och krympning i betongen kan minimeras under härdningsförloppet. Weber har utvecklat produkten weber prepakt injekt, som används vid gjutningsmetoden och som ger bergsliknande egenskaper. Tillsammans med Veidekke anpassades produkten till ett bra koncept och produktionsflöde för projektet.

Per berättar att metoden använts tidigare men de projekten har varit i en mycket mindre skala, och definitivt mindre komplexa. Den nya delen ligger i anslutning till den befintliga anläggningen i drift. Därför var både bergtätheten och tidsplanen avgörande för val av gjutmetod.

– Jag tror att projektet kommer att spridas inom Sverige, och kanske till omvärlden. De flesta som använt metoden under vattenkraftstiden kommer bli intresserade. Jag tror definitivt att man ska välja injekteringsgjutning om förutsättningarna är de rätta för projektet, säger Per Hansback.

– En nyckel för det lyckade gjutningsarbetet har varit samarbetet med Weber som har allt ”inhouse” och där vi kunnat få just-in-time-leveranser vilket är avgörande vid denna typ av gjutningar, fortsätter Stefanie.

Anpassningar för det särskilda projektet

En ny metod för Veidekke och en tajt tidplan har inneburit utmaningar. Unikt för projektet är att det gjuts i ett slutet utrymme, en gammal tunneldel, med en förbyggd form där injekteringsbetong pumpas in genom ett anslutningsrör.

–Vi har fått tänka till både kring själva tekniken och logistiken kring arbetet men det har gått att lösa, säger Ludvig Jansson, Arbetsledare Betong hos Veidekke. 

Veidekke har sett goda resultat med tekniken:

– När vi började var metoden ny för flera i arbetslaget men vi har tillsammans med Weber finslipat metoden och tekniken utifrån kundens kravställningar i detta projekt. Det gör att man vågar göra sådana här typer av anläggningar bredvid befintliga där det är viktigt att få full bärighet och anslutning mot kringliggande bergsväggar med en slutprodukt så lik bergets egenskaper som möjligt, säger Stefanie Böhnke, Entreprenadingenjör/Blockchef hos Veidekke. 

-En nyckel för det lyckade gjutningsarbetet har varit samarbetet med Weber som har allt ”inhouse” och där vi kunnat få just-in-time-leveranser vilket är avgörande vid denna typ av gjutningar, fortsätter Stefanie.

Minimerad krympning

Injekteringsgjutningen har i tidigare projekt visat sig vara både tidsbesparande och effektiv. Dessutom slipper man hög värmeutveckling och minimerar krympning vilket har bidragit till att man kunnat göra stora gjutningar utan varken kylrör eller armering. 

– Injekteringsgjutmetoden har i Sicklaprojektet valts främst för att begränsa den krympning som normalt sett sker i betong under de följande månaderna efter gjutning. Just krympning hade blivit ett extra stort problem i detta projekt då man eftersträvar en fullgod anslutning med närmare 100% kontaktyta mot bergtunnelns tak, väggar och golv, säger Martin Carlsson, Produktchef betong hos Weber.

Webers metod i Sicklaprojektet

  • Kylrör behövde inte installeras, trots att gjutningarna kunde hålla 3 meter i diameter och vara 10 meter långa.
  • Webers koncept ”Weber prepakt injekt” har levererats ut till arbetplatsen i bulkbil där Webers egna pumpbilar sedan blandar och pumpar betongen in i kundens ballastfyllda formar.
  • Ballasten som används agerar som ett skelett i betongmatrisen och håller emot krympkraften, gjutmetoden medför även att en alternativ ballast vilket gör att återvunnen och krossad betong kan användas.
  • Det är viktigt att ballasten uppfyller kraven för sina respektive projekt. Med en god kvalité på ballasten och en väl sammansatt siktkurva kan Webers injekteringsgjutning spara in på cementmängden och behålla en fullt god kvalitet på betongen.

 

Läs mer om weber prepakt injekt här.
 

Weber Sverige
Betong / Cement / Vägglagning

Modernisering av reningsverket i Sickla

Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk strax söder om centrala Stockholm byggs ut och genomgår en omfattande modernisering.

Prepakt

weber prepakt injekt – traditionell gjutmetod med nya framtidsutsikter

Injekteringsgjutning är en traditionell gjutmetod som nu ligger extra bra i tiden då metoder och material med minskat klimatavtryck krävs, utan att göra avkall på teknisk prestanda och ...

Fler nyheter

Våra e-tjänster