Optimering av fabriksprocesser för minskat CO2-avtryck

Minskat spill, materialåtervinning och effektivisering av sandtorkningen är några av de processer som ska hjälpa Weber på resan mot minskat klimatavtryck och en mer hållbar verksamhet

Råvaruutvinning är Webers största miljöavtryck och därför arbetar man exempelvis med att fasa ut natursand till förmån för alternativ och återvunnen ballast. Att ersätta sanden i produkterna har inte bara fördelar ur resurssynpunkt utan också när det gäller energibesparingar. Den torkprocess som sanden går igenom kräver nämligen stora mängder energi och ju mindre sand som behöver torkas, ju mindre energi går till processen. Weber har bedrivet ett riktat arbete för att optimera torkprocessen där man sedan ett år optimerar processen utifrån sandens fuktighet.

”För att effektivisera torkprocessen är devisen att sanden ska vara så torr som möjligt redan när den går in i torken, berättar Robert Nordmark, Industrial Manager på Weber. Vi styr därför torkprocessen utifrån sandens fuktighet och väderförhållanden”. 

Med hjälp av väderstationer loggas väderförhållanden, värme, luftfuktighet o.s.v. dagligen för hela tiden kunna förbättra och styra processen utifrån detta. En central grupp arbetar med företagets samtliga torkanläggningar. Genom att styra torkprocessen efter sandens fuktighetshalt har Weber lyckats minska processens koldioxidavtryck med 20 %. 

Minimera spill och ta till vara på befintligt material

Tryckluftslösningar för att minska spillet vid packmaskinen, mindre mängd sand som används till tvättprocesser av maskiner mellan körningar och noggrant val av sandkvalitet är några av de åtgärder som bidragit till ökad produktionskapacitet och som minskat kassationen av sand. I Vingåker ställer man nu även in för att kunna återföra material som egentligen skulle gått på deponi, till produktion av nya produkter. 

Scope 3- Ansvar hela vägen

På Webers fabrik i Kvidinge återanvänds både eget materialspill till nya produkter men också det material som kommer i retur i materialfickor återvinns både till småsäck och till fickor, förutsatt att det fortfarande håller en god kvalitet vilket testas och kontrolleras. Den här typen av återvinning tittar man nu på att göra även i Riksten. Det material som återvinns i fickor är främst färgade bruk.

Daniel Andersson är fabriksoperatör i Kvidinge; "Vi återvinner så mycket vi kan och det är jättebra men jag skulle vilja prata om hur vi kan minska mängden som behöver återvinnas, säger han. A och O är att fickorna töms på arbetsplatsen, att materialet används istället för att stora mängder går i retur, 90-95% av det vi återvinner kommer från fickor. Så där skulle jag verkligen vilja se en ökad dialog med våra kunder om hur vi tillsammans kan jobba mer hållbart och minska mängden som behöver återvinnas. Mer ekonomiskt för dem, mindre resurser för oss till återvinningsarbete och mindre klimatavtryck. Det skulle bli en vinst för alla."

De beskrivna initiativen utgör delar av Webers färdplan för hållbarhet. Färdplanen är utarbetad av, och innehåller aktiveter, för samtliga avdelningar och funktioner inom Weber med årliga mål fram till 2030. 
 

Fler nyheter

Våra e-tjänster