Ny tejp för tätning av vindsskyddsskiva i Webers certifierade Serporoc

webertherm 510 vindskyddstejp

Nyligen gick vi ut med att det tidigare certifikatet för Serporoc-systemet märkt med SC0238-10 uppdateras från och med 2019-02-22 för ytterligare 5 år och att det innebär förändringar av ingående komponenter i systemet. Bland annat byts den tidigare vindskyddsskivan, Glasroc H Storm, ut mot webertherm 500 vindskyddsskiva. För tätning av vindskyddsskivan lanserar vi även en ny tejp, webertherm 510 vindskyddstejp. Den tidigare, webertherm 373 skarvförseglig kommer därmed att fasas ut och ersättas. webertherm 510 vindskyddstejp är enkel att riva av och används i första hand för tätning av webertherm 500 vindskyddsskiva, fönster, dörrar, balkonger etc.

– En nyhet är att vi utökar sortimentet med tejpbredd 90 mm, efter önskemål från våra kunder, säger Stefan Kanda, Produktchef fasad. webertherm 510 vindskyddstejp finns därmed i bredderna 60, 90 och 120 mm.

Södergården, Tyresö
Fasad / Puts- och murbruk

Södergården, Tyresö

Weber har levererat fasadsystemet Serporoc som målats med silikatfärg i varm ton och dekorerats med weber design bricks.

Köpmansmagasinet i Smygehuk
Fasad / Puts- och murbruk

Köpmansmagasinet i Smygehuk

Byggnaden putsas om med traditionella hydrauliska kalkbruk från Weber.

Weber Sverige
Betong / Cement / Vägglagning

Modernisering av reningsverket i Sickla

Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk strax söder om centrala Stockholm byggs ut och genomgår en omfattande modernisering.

Brf Polyporus fick ny terrasitputs-fasad från Weber
Fasad / Puts- och murbruk

Brf Polyporus fick ny terrasitputs-fasad

I sjuttio år hade fasaden stått emot klimatets växlingar när det var dags för en renovering av fastigheten Tickan 3 på Råsundavägen 134 i Solna.

Armaturen Linköping har Weber Industrigolv
Avjämningsmassa

Armaturen- Kontorshus i Linköping

Nu har industrilokalen i kvarteret Armaturen i Linköping byggts om till kontorshus och kompletterats med en tillbyggnad med totalt fyra våningsplan av KL-trä till befintlig stomme.

Gradienten möteshotell i Jönköping
Avjämningsmassa

Gradienten möteshotell i Jönköping

CWG Jigab avjämnade 18 våningar med weberfloor 110 nova

Weber Sverige
Fasad / Puts- och murbruk

Byttorpsskolan i Borås

Byttorpsskolan i västra Borås får ett lyft både interiört som exteriört. Weber har levererat material till fasaderna genom Serporoc fasadsystem - med bland annat weber design bricks.

Weber Sverige
Industrigolv

Brf Drotten i Jönköping

weberfloor industry SR är en pumpbar avjämningsmassa som ger en reptålig yta med hög beständighet mot trafik, mekanisk belastning, fukt och hög värmebelastning

Makrillen, Halmstad
Leca® Block

Makrillen 11 Halmstad

Arkitekten bakom projektet, August Orrling, arkitekt SAR/MSA, ville ta tillvara årsringarna från byggnaderna som redan fanns på platsen och skapa ett hus som är gjort för att åldras med ...

Kulturkvarteret i Örebro
Golvavjämning

Kulturkvarteret i Örebro

Webers ljudgolvlösningar uppfyller de höga ljudkraven.

Arken-huset i Skellefteå
Betong / Cement / Vägglagning

Arken-huset i Skellefteå

Med 90 år på nacken var det dags att ge fasaden ny puts.

Småbåtshamn gjöts med ny Weber-produkt
Betong / Cement / Vägglagning

Småbåtshamn, Telegrafberget Nacka

Weber utvecklade ny produkt för gjutning av småbåtshamn.