Källarlokal blir bostad

Webers källarputs, weber dry renovation, som lanserades i våras, löste oron för fuktproblematik när källarlokal skulle byggas om till bostad.

I ett bostadshus på Svartensgatan vid Mosebacke torg i Stockholm pågår en omvandling av en källarlokal till bostad. Då det inte var möjligt att gräva från gatan för att göra en bra dränering fanns en viss oro för fukt. Entreprenören för byggprojektet tog kontakt med Webers produkttekniker på fasad i Stockholm som kom för att titta på lokalen och omedelbart kom att tänka på en nyligen lanserad puts avsedd just för fuktproblematik i källare, weber dry renovation.
Både väggar och tak som bestod av natursten och gammalt tegel putsades med produkten för att sedan målas med webermin 244 KC-färg.  

”Det är ett fantastiskt material att arbeta med”, säger Adnan Cakmak som är arbetsledare på MCKH mur & puts AB som gjorde putsjobbet. ”Lätt att bära, lätt att arbeta med. Kunden är också jättenöjd!”

weber dry renovation används för att putsa källarväggar
Referensobjekt

Källare blev bostad, Mosebacke torg

I ett bostadshus vid Mosebacke torg i Stockholm gjorde man om en källarlokal till bostad.

Våra e-tjänster