Betonggalan 2020

Årets Betonggala är i digitalt format och genomförs den 19 november. Fram till dess är det möjligt att följa Studio Betong på Youtube-kanalen BetongTV. Där samlas experter och representanter från betongbranschen och diskuterar aktuella ämnen för olika målgrupper. Vi deltar i avsnittet riktat mot Konstruktörer. Kika in!

Weber deltar i Betonggalan 2020

Den 19 november är det dags för Betonggalan som detta år genomförs i digitalt format! Mellan klockan 12 och 16 kommer besökarna att kunna ”mingla” bland mässans digitala montrar. Där kommer vi bland annat att visa upp våra lösningar för renovering av parkeringshus.

Själva galan med årets prisutdelningar sker via Live Stream kl. 16-19. I digitalt format finns det möjlighet för fler att delta! 

 

Webinarier

Du kommer åt webinarierna via Webers digitala monter på Betonggalan.

12.15-12.45 Webinarium - Hållbar renovering av parkeringshus
Parkeringshus är exempel på byggnader som är extra hårt utsatta för belastning och slitage. Ett parkeringshus bör dimensioneras för samma typ av miljö som en brokonstruktion med avseende på belastning och omgivande skademekanismer.  I detta webinarium går vi igenom vilka utmaningar och lösningar som finns vid renovering av parkeringshus.

13.15-13.45 Webinarium - Case study - Injekteringsgjutning under vatten för att skapa erosionsskydd
Vid Telegrafberget i Stockholm fick vi möjligheten att presentera en unik lösning vid gjutning av en småbåtshamn. I detta webinarium berättar vi om vad som gjorde denna lösning unik.

14.15-14.45 Webinarium - Klimatsmarta materialval - Vad innebär EPD och LCA?
På Weber är vi övertygade om att det i framtiden kommer att finnas en CO2-budget att förhålla sig till på samma sätt som byggprojekt idag har en tidsmässig och ekonomisk budget. I EPD:er, miljövarudeklarationer, får vi information om en produkts koldioxidavtryck.  Vi reder ut olika begrepp och förklarar uttryck som LCA och EPD.

BetongTV

Studio Betong - Konstruktör

Studio Betong är årets nyhet. Med målgrupp konstruktörer tar vi upp ämnen som reparation av parkeringshus, prefabricerade broar och isolering som ger möjligheter till färre fönster. Allt diskuteras i en panel av konstruktörer. Medverkar gör företagen Weber, Kingspan och Strängbetong. (57 min)

Parkeringshus
Betonggalan 2020

Projekt: weber P-hus ROT

Reparation, underhåll och ytskydd för betong i parkeringshus.

Småbåtshamn gjöts med ny Weber-produkt
Betonggalan 2020

Unik lösning vid gjutning av småbåtshamn till Telegrafberget

Längs en 100 meter lång kajsträcka i Nacka har småbåtshamn gjutits med injekteringsbetong för att förhindra att strandkanten nöts bort med tiden.