Silo HTB

Silo htb

Storbehållare HTB är en 10-ton silo som monteras på stativ. Silon fylls på direkt i fabrik eller på arbetsplats via storsäck (kräver då monterad storsäckstömmare). Bruket tas ut i botten på silon. I allmänhet brukar man montera en genomströmningsblandare undertill för att få ut färdigblandat bruk.

Dokumentation

Användningsområde

HTB behållaren placeras på tillhörande stativ och är försedd med spjäll som ansluts till anslutningsslang till medföljande brygga och sedan direkt till automatblandare och är försedd med vibrator och fristående styrskåp. HTB kan förses med ST-1 topp för fyllning av storsäck på arbetsplats.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Vibrerar materialet