Kulörkartor

Tänk på att kulörer på en skärm eller utskrift inte kan återges exakt mot slutlig produkt. Slutligt färgval bör därför alltid göras mot ett fysiskt prov av produkten. Vi rekommenderar även att alltid testa produkten på en mindre yta innan jobbet genomförs.

Fasadkollektion

Weber har i sin färgpalett 99 standardkulörer vilket gör möjligheterna att variera kulör och struktur nästan oändliga.

Murbrukskollektion

Weber murbrukskollektion består av 48 standardkulörer.

 

Rapid grout fogkulörer

Rapid grout ger en färgäkta och slitstark fog med hög vidhäftning till plattans kanter. Finns i 14 kulörer, färgmatchade med weber neutral silicone.

Classic grout fogkulörer

Classic grout ger en färgäkta och slitstark fog med hög vidhäftning till plattans kanter. Finns i 12 kulörer, färgmatchade med weber neutral silicone.

Neutral silicone kulörer

weber neutral silicone har färgavstämda kulörer till fogmassorna classic- och rapid grout.

Special silicone

Special silicone är en högelastisk antimögelbehandlad ättiksyrehärdande silikonfogmassa för användning i våtrum. Special silicone finns endast i vitt.

Weber Designgolv

weberfloor 4650 design colour är genomfärgade avjämningsmassor som finns i 10 kulörer.

Weber Design Grinded Stone

weberfloor 4635 design grinded stone har mörkare korn som framträder i en terazzoliknande yta när avjämningsmassan slipas. Finns i 4 kulörer.

Mer inspiration