Innan du börjar gjuta

Att gjuta är ganska enkelt för dig som är normalhändig. Och arbetsgången är i princip densamma – oavsett vad du gjuter. Du klarar de flesta arbeten med weber finbetong eller weber grovbetong. Det är ett färdigblandat torrbruk som du bara tillsätter vatten.

Att gjuta med Weber betong

I Webers standardbetongsortiment finns weber finbetong eller weber grovbetong - produkter som kan användas till de flesta gjutningsarbeten i hemmamiljö. Vill du ha en snygg vit yta på ditt gjutprojekt så finns weber vitbetong också i sortimentet.

Weber har även specialprodukter som reparationsbruk, undergjutningsprodukter och vinterbetong som gör det möjligt att gjuta i temperaturer ända ned till -10 °C. För projekt med speciella krav på täthet, hållfasthet och frostbeständighet, bör du rådfråga din byggmaterialhandlare om val av produkt.
 

Verktyg och redskap

  • Mindre mängder: För att blanda mindre mängder betong behöver du en borrmaskin med visp och en hink. Ska du blanda stora mängder behöver du en tombola, d.v.s. en stor blandare.
  • Betongkonstruktion: Ska du göra en betongkonstruktion behöver du formvirke (plywood) till gjutformen och i de flesta fall även armeringsjärn.
  • Gjuta plintar/stolpar: Ska du gjuta plintar eller stolpar behöver du rör av betong, plåt eller papp.
  • Dessutom behöver du: En komprimeringsbräda som du stöter bort luftbubblor ur betongen. Bra att ha till hands är också handskar, en rivbräda och slipstål. När du är klar med gjutningen behöver du en plastfolie att täcka ytan med.

Frostfritt djup

Speciellt plintar, stolpar och murar måste stå tillräckligt djupt för att inte skadas av tjälen (70–120 cm beroende på var du bor). Fråga din byggmaterialhandlare.
 

Gör det själv med betong

Våra e-tjänster