weberfloor 4600 industry base

weberfloor 4600

Weberfloor 4600 Industry Base är en snabbhårdnande och pumpbar avjämningsmassa. Materialet levereras som torrbruk baserat på specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4600 Industry Base är ett basmaterial för Weber Floor Industrigolvsprodukter och Designgolvsprodukter och skall alltid ytbeskitigas med lämplig weber industrigolvsprodukt. Produkten är snabbhärdande och kräver endast 8-24 timmar härdning innan primning och läggning av lämpligt ytmaterial kan ske. Weberfloor 4600 Industry Base är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7 enligt EN 13813.

CE BASTA BVB Accepteras Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek5-60 mm
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek60 mm
Vattenbehov3,6 - 3,8 liter per 20 kg säck (18-19%)
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 36 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 8 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
Rekommenderad vattenhalt18-19%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
115-125 mm
pH för härdat materialca 11
Densitet2000 kg/m3, härdad och uttorkad produkt
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberfloor 4600 industry base (PDF - 142,69 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberfloor 4600 industry base (PDF - 180,03 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberfloor 4600 industry base (PDF - 585,55 KB)

Ladda nerSkicka