weberfloor 4600 industry base

PR00036404

Weberfloor 4600 Industry Base är en snabbhårdnande och pumpbar avjämningsmassa. Materialet levereras som torrbruk baserat på specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4600 Industry Base är ett basmaterial för Weber Floor Industrigolvsprodukter och Designgolvsprodukter och skall alltid ytbeskitigas med lämplig weber industrigolvsprodukt. Produkten är snabbhärdande och kräver endast 8-24 timmar härdning innan primning och läggning av lämpligt ytmaterial kan ske. Weberfloor 4600 Industry Base är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7 enligt EN 13813.

CE BASTA BVB Accepteras Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonimisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Hög beständighet – lång livslängd
  • Speciellt anpassad som basskikt till weberfloor Industry och Designprodukter

Weberfloor 4600 Industry Base är avsedd som underlagsmassa för weberfloor 4602, 4610, 4630, 4635 och weberfloor 4650 i miljöer med lätta eller medeltunga belastningar i skikttjocklek 5-60mm. Materialet är även avsett för lastspridning på svaga betongunderlag. På golv med extra höga belastningar rekommenderas weberfloor 4602 Industry Base-Extra.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek5-60 mm
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek60 mm
Vattenbehov3,6 - 3,8 liter per 20 kg säck (18-19%)
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 36 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 8 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
Rekommenderad vattenhalt18-19%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
115-125 mm
pH för härdat materialca 11
Densitet2000 kg/m3, härdad och uttorkad produkt
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200819788 weberfloor 4600 industry base, 20 kg säck