weberfloor industri

PR00036444

Weberfloor Industri är en pumpbar snabbhårdnande lågalkalisk avjämningsmassa baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel, samt tillsatsmedel. Materialet uppnår hög ythållfasthet redan efter ett till tre dygn. Den färdiga ytan varierar i ytstruktur och färg beroende av aktuella råvaror, blandnings- och läggningsförhållanden. Weberfloor Industri är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad. Weberfloor Industri är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Accepteras Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Plana golv – lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belstningar – lång livslängd
  • Lämplig som underlag för härdplaster
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Weberfloor Industri kan användas som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning, industri med huvudsakligen fottrafik, trafik med handragna pallyftare samt enstaka truckrörelser. Materialet rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler som skall beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor och som avjämning och underlag för Weberfloor 4610 Industry Top eller Weberfloor 4630 Industry Lit på golv med extra höga belastningar. Weberfloor Industri rekommenderas främst på underlag av betong som rensats från föroreningar. Skikttjocklek 5-40 mm. Angiven minsta skikttjocklek 5 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plana rekommenderas en skikttjocklek om 8-10 mm för att uppnå ett optimalt resultat. Weberfloor Industri rekommenderas även som underlag för limmat homogent trägolv där kravet på underlagets ytdraghållfasthet är minst 2MPa i skikttjocklek 8-40 mm. Produkten är lämplig för värmegolv.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor industri (PDF - 167,08 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

eBVD2015-weberfloor-industri-2022-01-21-3.pdf (PDF - 144,13 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDSXXP002097-2-weberfloor-industri-SE.pdf (PDF - 277,96 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor industri (PDF - 633,91 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4602 industry base extra (PDF - 2,52 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,7 kg/m²/mm
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek40 mm
Härdningstid innan beläggning2 dygn/cm vid +20°C/50% RF
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn vid 20°C
Härdningstid innan full belastning7 dygn vid 20°C
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enl. EN13892-8
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 36 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev2
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enl.
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt3,6-3,8 L/20 kg (18-19%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-150 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-135 mm
pH för härdat materialCa 11
Densitet2000 kg/m³
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet9 månader.
Förpackning20 kg säck
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,205 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819764 weberfloor industri, 20 kg säck

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Industrigolv Leca® Block Plattsättning / Tätskikt Konceptgolv

Simonsland

Simonsland ligger i centrala Borås och var tidigare en textilfabrik, men har nu blivit en mittpunkt för textildesign efter renoveringen 2011.

Weber Sverige
Golvavjämning Konceptgolv Designgolv Industrigolv

Torsplan 2 - prisbelönad handels- och kontorsbyggnad i Hagastaden

Mitt i Hagastaden har NCC utvecklat Torsplan i två etapper. Kontors- och handelshuset Torsplan 2 omfattar kontor, handel samt en tunnelbanestation och ska fungera som både arbets- och mötesplats.

Restaurang Namu i Malmö har Industrigolv från Weber
Golvavjämning Industrigolv

Mästerkocks-restaurang med Weber Industrigolv

På Lilla torg i Malmö ligger den koreanskt inspirerade restaurangen Namu. Den drivs av Jenny Walldén som Årets Mästerkock 2013.