weberfloor 4040 combi rapid DR

­ Bygg- och finspackel
PR00036395

Bygg- och finspackel

Weberfloor 4040 combi rapid DR är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen. Kornstorlek; 0,5mm. Weberfloor 4040 combi rapid DR är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad. Weberfloor 4040 combi rapid DR är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C25-F7 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Dammreducerad
  • Pastakonsistens
  • Lämplig för fallbyggnad
  • Lagning av håligheter
  • Finspackling av små ytor
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD verifierad

Weberfloor 4040 rekommenderas för fallbyggnad och finspackling inomhus. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Materialåtgång1,55 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod)
Minsta skikttjocklek0,5 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
AnvändningstidCa 5–15 min vid 20°C/50% RF
TorktidBeläggningsbar efter ca 2 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan beläggningCa 2 timmar
Härdningstid innan gångbelastningCa 1 timme
Vidhäftningsstyrka 28 dygn> 0,8 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 0,8 MPa, efter 28 dygn enligt GBR bransch standard
TryckhållfasthetsklassC25 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 34 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 1,0 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 1-50 mm enl. EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt3,3-3,6 L/15 kg säck vid byggspackling och 3,6-4,2 L/15 kg säck vid finspackling (22-28%)
Lagring24 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning15 kg säck, 36 st. 540 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,455 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200691076 weberfloor 4040 combi rapid DR, 5 kg hink
5200629088 weberfloor 4040 combi rapid DR, 15 kg säck

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

Eminent är den första byggnaden i Norden som är certifierad enligt Well Building Standard (Well). Det är en amerikansk byggstandard med utgångspunkt i att människor som arbetar i fastigheten ska...