weberfloor 4716 primer

PR00036417

Weberfloor 4716 Primer är en dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd för Webers hantverks- och avjämningsprodukter. Ingen inblandning av ammoniak förekommer i produkten. Weberfloor 4716 har en god alkalibeständighet och goda vidhäftningsegenskaper. Produkten är EPD verifierad.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Golv

  • Binder damm och lösa partiklar
  • Goda vidhäftningsegenskaper
  • Förhindrar blåsbildning
  • Alkalibeständig
  • EPD-verifierad

Weberfloor 4716 Primer kan användas på de flesta typer av underlag, se under rubrik primningsguide.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4716 primer (PDF - 163,38 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor 4716 primer (PDF - 151,82 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDSXXP003111-6-weberfloor-4716-primer-SE.pdf (PDF - 174,09 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4716 primer (PDF - 2,54 MB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

weberfloor 4716 primer – etikett (PDF - 3,06 MB)

Ladda nerSkicka
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet24 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A32,11 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200629199 weberfloor 4716 primer, 1 liter flaska
5200629205 weberfloor 4716 primer, 5 liter dunk
5200629200 weberfloor 4716 primer, 10 liter dunk
5200629203 weberfloor 4716 primer, 25 liter dunk
5200629201 weberfloor 4716 primer, 100 liter
5200898576 weberfloor 4716 primer, 962 liter
5200662973 weberfloor 4716 primer, 1000 liter container

Guide och video

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

Eminent är den första byggnaden i Norden som är certifierad enligt Well Building Standard (Well). Det är en amerikansk byggstandard med utgångspunkt i att människor som arbetar i fastigheten ska...