Weberepox easy

Hur du applicerar weberepox easy

Detta behöver du: Visp att blanda med, fixkam, svamp, hink med varmt vatten, murslev, gummiskrapa, skyddshandkar, skyddsmask och skyddsglasögon.

Weberepox easy är en 2-komponent epoxi-baserad produkt för montering av plattor på golv och vägg samt fogning i krävande miljöer.

 1. Töm påsen med härdare i hinken. Du måste blanda allt på samma gång. Använd skyddshandskar.
 2. Blanda massan jämt med visp i ca två minuter. Inget vatten eller andra ämnen får tillsättas.
 3. Säkerställ att inget oblandat material kvar på kanterna eller i botten av hinken.
 4. Användningstiden för blandningen är ca 45 minuter.
 5. Vid montering av glasmosaik slötstrycks underlaget först för att sedan kammas ut med en 4 mm tandad spackel.
 6. Montera plattorna omedelbart i rätt läge. Överskott i fogarna behöver avlägsnas direkt.
 7. På vägg kan man foga direkt men på golv bör man vänta till dagen efter.
 8. Applicera massan diagonalt över fogarna och pressa ner med en gummiskrapa.
 9. Torka omedelbart bort allt överskott av epoximassan från plattornas ovansida.
 10. Efter avslutad fogning, tvätta fogen på traditionellt sätt med svamp.
 11. Alternativt  med torrtvitt skurblock, men då behöver fog/plattorna fuktas upp innan.
 12. Vatten lämnas kvar på ytan och gnuggas in på den tunna hinnan av epoximassa som ligger kvar på ytan, med en  grov svamp i roterande rörelser.
 13. Varmt vatten avlägsnar epoximassan mest effektivt. Det är viktigt att allt överskott av epoximassa efter fogningen har torkats bort.
 14. Avsluta med T-röd i sista tvättvattnet för att avlägsna eventuellt kvarvarande hinna av fogmassan.