Förberedelser inför avjämning och plattsättning på balkong

Innan du avjämnar

Det finns lite att förbereda innan man sätter igång med en golvavjämning utomhus.

  1. Det du behöver: dammsugare, weberfloor 4716 primer, borste, avstängarlist, höjdmarkörer och hink.
  2. Underlaget ska vara av betong, samt rent och fritt från damm, cementhud eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning.
  3. Temperaturen i luft och underlag ska vara mellan 8 och 25 C under hela läggningen.
  4. Torra ytor behandlas med weberfloor 4716 primer.
  5. Utspädd 1 del primer och 5 delar vatten, undvik pölar.
  6. För att begränsa golvavjämningen används weber avstängarlist.
  7. Var noga med att förse brunnar med tätning innan du börjar avjämningsarbetet.
  8. Avvägning görs lämpligen med 2 meter mätskiva och vattenpass.
  9. För bestämning av hur mycket material som går åt samt höjdnivå och lutning används weber nivåstickor.