Puts utan isolering

I marknadens bredaste sortiment finns allt från traditionella putsprodukter till nya moderna fasadsystem, med eller utan isolering. Till såväl nyproduktion eller renovering har Weber rätt system för alla förbättringar.

Weber har putsade fasadsystem utan isolering

Traditionella putssystem med anor

Puts av olika typer förekommer på en mängd olika underlag både inomhus och utomhus. På äldre byggnader uppförda och putsade första gången före 1950 är det oftast kalkputs eller hydraulisk kalkputs. På mer moderna byggnader är det nästan uteslutande kc-baserade putser.

Dessa traditionella putskonstruktioner har i de flesta fall en total tjocklek på 15-30 mm, kalk och hydraulisk kalk kan vara tjockare ändå.

Det finns också tunnputsbruk som är baserade på kalk och cement men med tillsatser som gör bruket hydrofoberat (vattenavvisande). Dessa bruk kan användas på vissa traditionella puts underlag samt ventilerat skivmaterial. Tunnputsbruk används också till puts på isolering.

Puts utan isolering på olika typer av underlag

Leca® lättklinkerblock

Leca® är ett mycket bra underlag för puts. Leca® finns i olika typer av block beroende på blocktyp finns olika rekommendationer. Lättklinker finns även som element/sandwichväggar

Tegel

På tegel har man putsat under väldigt många år till en början med kalk eller hydraulik kalk baserade produkter senare har kc-baserade bruk helt tagit över i nyproduktionen.

Lättbetong

Lättbetong har använts i Sverige från framförallt 1960-talet. Underlaget fungerar väl att putsa på men kräver anpassade produkter med sulfat resistent cement. Observera också materialets relativt stora fuktinnehåll som kan vara ett problem vid framförallt nyproduktion.

Revetering

Revetering är benämningen för kalkputsade trä hus. En gammal metod som har fungerat väl men det är mycket viktigt med tjockleken på brukskiktet det bör var minst 30 mm.

Ventilerat

Den nyaste varianten av puts i Sverige, ett modernt system med luft spalt bakom en cementbaserad skiva med tunnputs. Denna typ av system används på trä eller stålregelstommar.

Våra e-tjänster