Puts på socklar

Puts på socklar

Socklar är allt oftare putsade på både större och mindre byggnader. Det är mycket viktigt att man använder putsbruk och färger som är anpassade för detta ändamål. Weber rekommenderar att alla fasadsystem startar ca 450 mm ovan marknivå.

Weber Sockelsystem

Putsen på socklar kan vara på olika typer av underliggande material t.ex. Leca® eller betong. Generellt ska man aldrig använda bruk som är svagare än CS III (B).

Det förekommer också i allt större utsträckning att man vill ha isolering bakom putsskiktet även på socklar. Använd då Weber Sockelsystem med cellplast isolering, mineralull ska aldrig användas på socklar.

En putsad sockel kräver mycket av kringliggande miljö för att få förväntad livslängd. Väldränerande material ska användas som återfyllning och putsen ska inte gå ner längre än 150 mm under marknivå.

En sockel putsad på isolering kräver oftast mer av dessa kringåtgärder för att fungera än vad puts på t.ex. en Leca® vägg gör, då inget eller väldigt lite överskottsvärme kan hjälpa till att hålla putsskiktet torrt. Räkna alltid med att underhållsintervallet på en sockel är tätare än på en putsad fasad.

Läs mer

Våra e-tjänster