weber grundningsbruk KC Ny produkt

PR00061757

Fabrikstillverkat torrbruk enbart baserat på kalk, vitcement och ballast 0-3 mm. Innehåller inga pigment Pumpbart

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Lågalkalisk
  • Fungerar på alla mineraliska underlag

Fungerar på de flesta mineraliska underlag

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 5 kg/m²
VattenbehovCa 3,2 L vatten
AppliceringstemperaturEj under 5 °C
BindemedelVitcement och släckt kalk
SammansättningKC 10/90/350
Ballastnatursand 0–3 mm
TillsatserKonsistensgivare, Luftporbildare
Lagring12 mån
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200903017 weber grundningsbruk KC, 20 kg säck
5200903014 weber grundningsbruk KC, 1000 kg storsäck
5200903015 weber grundningsbruk KC, bulk