webercal 158 hydrauliskt kalkbruk grov

PR00036334

Fabrikstillverkat torrbruk med fibrer. Bruket är baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med natursand och fingraderad dolomit som ballast 0-4 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Hydrauliskt kalkbruk med fibrer
  • Lämplig för tjocka putsskikt
  • Ballast 0-4 mm
  • Pumpbar

Används till grovputsning på fasader där det krävs en tjock putsuppbyggnad, eller som underlag för cal 148 Hydrauliskt Kalkbruk eller webercal 142 kalkbruk på gamla byggnader av natursten, tegel, vassmatta m m.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
VattenbehovCa 3–4 L/20 kg
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
FiberförstärktJa
BallastNatursand och fingraderad dolomit samt fibrer, kornstorlek: 0–4 mm
TillsatserKonsistensgivare, luftporbildare, fibrer
Vidhäftningsstyrka0,1 mPa enl. EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS I (D) enl. EN 1015-11
VattenabsorptionW0 enl. EN 1015-18
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200859220 webercal 158 hydrauliskt kalkbruk grov, 20 kg säck
5200628992 webercal 158 hydrauliskt kalkbruk grov, 1000 kg storsäck

Referenser

Ansiktslyftning för Skogaholms gård på Skansen med Webers produkter
Fasad / Puts- och murbruk Kalkbruk / Kalkfärg

Skogaholms gård, Skansen

Skogaholms gård visar en mellansvensk gård på 1700-talet som renoverats med hjälp av Weber Kalkbrukssystem.