webercal 158 hydrauliskt kalkbruk grov

PR00036334

Fabrikstillverkat torrbruk med fibrer. Bruket är baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med natursand och fingraderad dolomit som ballast 0-4 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Hydrauliskt kalkbruk med fibrer
  • Pumpbart

Används till grovputsning på fasader där det krävs en extra tjock putsuppbyggnad, eller som underlag för cal 148 Hydrauliskt Kalkbruk på gamla byggnader av natursten m m.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång20 kg/m² vid 10mm
VattenbehovVid putsning ca 4 lit/ 20 kg säck
Vid murning ca 3 lit/ 20 kg säck
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
FiberförstärktJa
BallastNatursand och fingraderad dolomit samt fibrer, kornstorlek: 0–4 mm
TillsatserKonsistensgivare, luftporbildare, fibrer
Vidhäftningsstyrka0,1 mPa enligt EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS I enligt EN 1015-11
VattenabsorptionW0 enligt EN 1015-18
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200859220 webercal 158 hydrauliskt kalkbruk grov, 20 kg säck
5200628992 webercal 158 hydrauliskt kalkbruk grov, 1000 kg storsäck