Serpovent G3

Serpovent G3

Weber Serpovent G3 är ett robust ventilerat tjockputssystem som används då luftspalt är ett krav. Systemet består av en glasullsskiva som har ett λ-värde på 0,032 W/m²K och en komprimerad glasullsskiva med förmonterad läkt som skapar en tryckutjämnande luftspalt. Systemet kan monteras med upp till 260 mm isolering bakom luftspalten. Putsen bygger ca 20 mm och bärs upp av rostfria infästningar och bärs upp av ett stålnät för maximal prestanda. Som ytskikt kan webers KC, silikat eller fasadfärg EF användas.

  • Livslängd >50 år
  • Ventilerat
  • Energieffektivt
  • Robust

För nyproduktion och renovering på lättregelväggar av trä/plåt och konstruktioner av KL-trä. Systemet är lämpligt där krav på luftning förekommer.

  • För höjder över 15 m, kontakta Weber
  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C.
  • Avstånd mellan dilfogar max 15 m
  • Max 260 mm isolering bakom luftspalten

Relaterade produkter/system