Puts på Leca®

Normala murblock av Leca® Lättklinker är har en öppen struktur. Det betyder att alla murverk behöver grundas om de ska bli helt lufttäta och vattentäta. Weber rekommenderar en traditionell tjockputsuppbyggnad med 3 skikt alternativt vårt EF system.

Puts på Leca block

Webers fasadsystem och block av Leca®

Det är lätt att göra rätt med Webers putsbruk och lecablock. De är utmärkta putsbärare och om man följer anvisningarna nedan uppnås alla myndighetskrav på täta ytterväggar.

Ytterligare en fördel är att man trots tätheten inte behöver några ångspärrar i väggarna. En tung stenhusvägg kan fortfarande buffra variationer i både fukt och temperatur vilket ger ett gott inomhusklimat.

Grundning

Alla murverk som putsas med tjockputs (se alternativ 1 i tabellen) grundas med weber grundningsbruk KC. På så sätt får murverket hög täthet mot genomträngning av luft och vatten. weber grundningsbruk KC jämnar ut alla skillnader i vattensugning mellan fog och block.

Grundningen ger utmärkt vidhäftning mot blocken och utanpåliggande putsskikt. Murverk ska grundas på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar. Används weber.therm 261 EF Putsbruk, alternativ 2 i tabellen, fungerar första putsskiktet som grundning.

Armering

Leca® Isoblock putsarmeras på in- och utsida. Istället för stålnät kan glasfibernät användas i putsalternativ 2.

Ytputs

Ytputs väljs efter önskad struktur och utsatthet. Vid extremt utsatt läge med stor slagregnsbelastning rekommenderas weber.ton 303 silikatfärg eller silikonhartsprodukter.

Putsuppbyggnad

Leca® Isoblock  Alternativ 1 Alternativ 2
Grundningsbruk weber grundningsbruk KC (3 mm) -
Putsarmering weber 323 nät weber.therm 397 EF-nät
Utstockningsbruk weber.base 132 utstockningsbruk B weber.therm 261 EF putsbruk
Putstjocklek + antal putsskikt  Grundning + 2 skikt (15-20 mm)  2 skikt (6 + 2 mm)

 

 

 


   

Utförande

Våra e-tjänster