weber REP 25 reparationsbruk

PR00036508

REP 25 är ett byggbart torrbruk med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med god hållfasthet samt normalt en bra vidhäftning och beständighet. REP 25 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R3 enligt EN 1504-3.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv, Vägg

  • Reparationsbruk (PCC) med plastfiber för lagning utan formsättning
  • Reparationsklass R3 EN 1504-3

REP 25 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus.Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50mm. Vid tjocka utbredda lagningar påföres bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor, eller ytor med horisontellt stöd, kan REP 25 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. REP 25 är avsett för lagning av betong med normal hållfasthet (lägst ca 20MPa).Ett 20mm skikt motstår genomkarbonatisering i 20 år. Vid lagning av mer högvärdig betong och betong där högre hållfasthet fordras används REP 45.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber REP 25 reparationsbruk (PDF - 122,31 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber REP 25 (PDF - 118,43 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber REP 25 reparationsbruk (PDF - 139,69 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber REP 25 reparationsbruk (PDF - 283,78 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber REP 25 reparationsbruk (PDF - 686,76 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber REP 25 reparationsbruk (PDF - 519,26 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 20 kg Rep 25 per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek5-50mm
Vattenbehov3,0 L / 20 kg
UtbyteCa 11 L / 20 kg säck
Användningstidca 60min
Börjar härda4-8 tim
BindemedelBascement
Cementtyp och -klassCem II 52,5 N enligt EN 197-1
FiberförstärktPolypropylenfiber
BallastNatursand 0–2 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enligt EN 1541
Tryckhållfasthet 3 dygn>15 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>25 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 28 dygn> 6 MPa enligt EN 1015-11
ExponeringsklassX0, XC4, XF3, XA1 enligt EN 206-1
ReparationsklassR3 enligt EN 1504-3
FrostbeständigMycket god enligt SS 137244 1A
Elasticitetsmodul (E-modul)> 20 MPa enligt EN 13412
Lufthalt5–8,5% enligt EN 1015-7
VattentäthetJa, enligt SS 137214
DensitetCa1960 kg/m3 enligt EN 12190
Vattencementtal (VCT)0,50
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200875410 weber REP 25, 20 kg säck

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Reparationsbetong

Skånska trappan, Skansen

Trappan utanför Skånska gruvan vid Skansen renoverades under 2014.