weber REP 25 reparationsbruk

PR00036508

REP 25 är ett byggbart torrbruk med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med god hållfasthet samt normalt en bra vidhäftning och beständighet. REP 25 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R3 enligt EN 1504-3.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv, Vägg

  • Reparationsbruk (PCC) med plastfiber för lagning utan formsättning
  • Reparationsklass R3 EN 1504-3

REP 25 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus.Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50mm. Vid tjocka utbredda lagningar påföres bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor, eller ytor med horisontellt stöd, kan REP 25 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. REP 25 är avsett för lagning av betong med normal hållfasthet (lägst ca 20MPa).Ett 20mm skikt motstår genomkarbonatisering i 20 år. Vid lagning av mer högvärdig betong och betong där högre hållfasthet fordras används REP 45.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber REP 25 reparationsbruk (PDF - 85,83 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber REP 25 (PDF - 118,43 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber REP 25 reparationsbruk (PDF - 139,69 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber REP 25 reparationsbruk (PDF - 283,78 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber REP 25 reparationsbruk (PDF - 686,76 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
Vattenbehov3,0 L/20 kg
UtbyteCa 11 L/20 kg
AnvändningstidCa 60 min vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 4-8 tim
BindemedelBascement
Cementtyp och -klassCem II 52,5 N enligt EN 197-1
FiberförstärktPolypropylenfiber
BallastNatursand 0–2 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enl. EN 1541
Tryckhållfasthet 3 dygn>15 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>25 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>30 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 28 dygn> 6 MPa enl. EN 1015-11
ExponeringsklassX0/XC4/XF3/XA1 enl. EN 206-1
ReparationsklassR3 enl. EN 1504-3
FrostbeständigMycket god enl. SS 137244 1A
Elasticitetsmodul (E-modul)> 20 MPa enl. EN 13412
Lufthalt5–8,5% enl. EN 1015-7
VattentäthetJa, enligt SS 137214
DensitetCa 1960 kg/m³ enl. EN 12190
Vattencementtal (VCT)Ca 0,50
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875410 weber REP 25, 20 kg säck

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Reparationsbetong

Skånska trappan, Skansen

Trappan utanför Skånska gruvan vid Skansen renoverades under 2014. Skånska gruvan, ritad av arkitekten Gustaf Wickman, uppfördes som utställningspaviljong till Stockholmsutställningen 1897 av ...